Ondergrondse afvalcontainers krijgen nieuwe bovenstukken

30 jan 2019 - 17:48

Nieuws

De veelbesproken OCT’s zijn nog geregeld defect. Dus wou raadslid Marcel Taelman (Hart voor de Burger) graag weten wat de onderhandelingen met Ivarem voor de toekomst zullen opleveren en wie de kosten zal betalen voor het vervangen van de bovenstukken van de ondergrondse containers.

Schepen Ivo Andries (Open VLD) zorgde voor een uitgebreid antwoord. Op 3 september 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen dat het bedrag van 76.746 euro voor de vervanging van de vulsluizen van de ondergrondse afvalsystemen met een conisch model, door Ivarem dienen gedragen te worden. In de raad van bestuur van Ivarem was hiervoor geen meerderheid te vinden. Wel stelde Ivarem voor om de kosten v oor de stad Lier zoveel mogelijk te beperken. Vermits de aanbiedingszuilen voor glas en papier/karton kunnen hergebruikt worden, bedraagt de totale kost voor de stad Lier 27.787,20 euro. Het college van burgemeester en schepenen toonde zich akkoord om voor dit bedrag alle aanbiedingszuilen van de OCT’s voor restafval (huisvuil) in 2019 te vervangen door een conisch model. Op 18 januari 2019 werd dit akkoord door de raad van bestuur van Ivarem bevestigd. Eind 2019 loopt het contract tussen Ivarem en Kliko voor de levering en het onderhoud van de ondergrondse afvalsystemen af. Het nieuwe aanbestedingsdossier voorziet dat de eerste interventie (nu Ivarem), in de toekomst mede door de leverancier kan uitgevoerd worden. De stad kan voor deze laatste optie kiezen.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.