Oct’s functioneren volgens ivarem naar behoren

26 jun 2015 - 14:57

Nieuws

Sinds het einde van 2009 en het begin van 2010 maken 57 Ondergrondse Collectieve Afvalcontainers (OCT’s) deel uit van het straatbeeld in Lier en Koningshooikt. Omdat geregeld opmerkingen werden geformuleerd over het niet afdoende functioneren van deze OCT’s , stelde Ivarem op vraag van de stad een onderzoek in naar het aantal en de impact van de pannes. Hieruit zou blijken, althans volgens Ivarem, dat het aantal pannes de voorbije 3 jaren ongeveer constant is gebleven en er in 2014 geen substantiële toename werd genoteerd.

Pannes worden op verschillende manieren bij Ivarem gemeld: door het systeem zelf, door gebruikers via de gratis infolijn of e-mail of door medewerkers van Ivarem op het terrein. Niet alleen de pannes worden geregistreerd, maar zo mogelijk ook, de oorzaak. Tijdens de laatste maanden van 2014 werden wel meer verstoppingen gemeld, maar deze waren het gevolg van het uittesten van een nieuw autodedectiesysteem. Tijdens de testfase kwamen nog enkele tekortkomingen aan het licht. Het systeem werd ondertussen aangepast en nogmaals uitvoerig getest. De OCT’s zijn voor meer dan 98% beschikbaar. Toch wil Ivarem nog hoger mikken en streven naar 100%.

Ruim 95% van de pannes wordt veroorzaakt door verstoppingen, die vaak het gevolg zijn van het aanbieden door de gebruiker van meer afval dan in de vulsluis past. Ivarem blijft inspanningen ondernemen om de verstoppingen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Zo wordt blijvend gesensibiliseerd over het correct gebruik van de OCT’s. Gebruikers die een verstopping veroorzaakt hebben, worden aangeschreven en ontvangen een flyer met tips voor een goed gebruik van het systeem.

Daarnaast wordt op nog meer ondergrondse containers een bijkomend dedectiesysteem voorzien dat blokkeringen onmiddellijk meldt, zodat ze sneller kunnen verholpen worden. Maatregelen worden genomen om de interventietijden tijdens het weekend te verkorten. Tenslotte wordt onderzocht hoe gebruikers bij een blokkering kunnen doorverwezen worden naar de meest nabijgelegen OCT. De meeste ongemakken doen zich voor op plaatsen die gemakkelijk met de wagen te bereiken zijn en waar mensen die niet in de buurt wonen hun afval deponeren.

De stad wil verder vormen van sluikstorten aan de OCT’s verder prioritair aanpakken. In functie hiervan werden enkele mobiele camera’s besteld, om sluikstorters op de meest gevoelige plaatsen te betrappen en te identificeren.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.