Ocmw voorziet bijkomende opvangplaatsen voor vluchtelingen

14 dec 2015 - 15:59

Nieuws

Sinds mei van dit jaar wordt ons land geconfronteerd met een zeer sterk verhoogde instroom van asielzoekers. Op zeer korte termijn zijn de maandelijkse asielaanvragen in België gestegen van 1.200-1.500 naar meer dan 5.000 per maand. De opvang gebeurt op federaal niveau via de collectieve opvangplaatsen en op lokaal niveau via de Lokale Opvang Initiatieven (LOI’s).

OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten: ‘In september werd aan de OCMW’s gevraagd om 1.600 bijkomende LOI-plaatsen te openen. 247 OCMW’s gingen in op deze vraag en creëerden 1.874 extra plaatsen. Ook het OCMW van Lier ging op de vraag in. In september werd beslist om 10 extra plaatsen te organiseren. De realisatie hiervan is in volle voorbereiding. Op 23 november ontving het OCMW van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een nieuwe vraag voor uitbreiding van het LOI. In functie van hun mogelijkheden werd aan de OCMW’s gevraagd om 2.000 extra plaatsen voor asielzoekers ter beschikking te stellen via de lokale opvanginitiatieven. Bijzondere aandacht dient hierbij uit te gaan naar de meest kwetsbaren, met name de niet begeleide minderjarigen.

Daarnaast ontving de stad de vraag van de Staatssecretaris om, alweer in functie van haar mogelijkheden, te voorzien in tijdelijke noodopvang. Dit als overbruggingsmaatregel in afwachting van de opening van 7.000 extra plaatsen die voorzien worden op federaal vlak. Aan de gemeenten wordt gevraagd te helpen door het ter beschikking stellen van ‘vacante, ongebruikte logementsgebouwen en/of grote ruimten, zoals feestzalen, sporthallen, jeugdlokalen, rusthuizen of kloosters’. De sites dienen niet in aparte slaapkamers voorzien te zijn. Per opvangplaats wordt een dagprijs voorzien. De gemeente zal de volledige invulling en organisatie van de noodplaatsen op zich nemen: Bed, Bad, Brood en Begeleiding (sociale en medische).

Op 28 november verscheen in de media dat het federale niveau besliste een spreidingsplan op te leggen aan de gemeenten en OCMW’s. Het spreidingsplan moet nog in een Koninklijke Besluit worden gegoten en zal ten vroegste in januari in werking treden. Het zijn de opvangplaatsen die op dat moment opengesteld zijn, die worden meegenomen in de berekening van het verplichte quotum. De OCMW-raad besliste in te gaan op de oproep van Fedasil van 23 november tot uitbreiding van het Lokaal Opvang Initiatief. Hiervoor worden woningen gehuurd of woongelegenheden aangekocht met de middelen die binnen de LOI-werking hiervoor beschikbaar zijn. Het is de doelstelling om een uitbreiding van maximum 10 plaatsen te realiseren. In het totaal worden nu 57 plaatsen voor de opvang van vluchtelingen in Lier voorzien’.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.