Ocmw koopt 17 begijnhofwoningen van kerkfabriek

25 okt 2018 - 19:55

Nieuws

In het kader van het meerjarenrestauratieproject van het begijnhof, gaat het OCMW 17 woningen overkopen van de kerkfabriek van Sint-Gummarus. De stad en het OCMW kunnen rekenen op een erfgoedpremie van 80% voor de restauratiewerken. Voor het privaat patrimonium van de kerkfabriek werd de erfgoedpremie van 80% naar 40% verlaagd.

In 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het OCMW, de stad en de kerkfabriek van Sint-Gummarus, voor het opmaken van een beheersplan voor het begijnhof dat beschermd is. Voor de restauratie van de begijnhofwoningen en het openbaar domein, werd in het definiteve beheersplan een faseringsplan opgenomen. De restauratiewerken zullen in vier fasen uitgevoerd worden. Hiervoor kan bij de Vlaamse Overheid een meerjarenerfgoedpremie aangevraagd worden. Leek de kerkfabriek bereid om de te restaureren woningen te verkopen, dan was het de wens van het OCMW om deze woningen mee op te nemen in de gefaseerde restauratie. Het beheer van het begijnhof als beschermd monument en als werelderfgoed is gemakkelijker, als de eigendommen niet verdeeld worden over verschillende eigenaars. De 17 woningen waar het om gaat bevinden zich in de Wezenstraat, de Sint-Margaretastraat, de Hellestraat en de Symforosastraat en aan de Kalvarieberg, het Oud Kerkhof, de Grachtkant en de Martinushoek.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.