Ocmw focust op ouderenzorg en sociale dienstverlening

22 jan 2014 - 20:21

Nieuws

Midden januari heeft het OCMW het budget voor 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Prioritaire beleidsdomeinen voor de komende jaren zijn de zorg voor de ouderen en de sociale dienstverlening aan de kansengroepen.

Naast de extra kost van 600.000 euro aan pensioenbijdragen, moet het OCMW voor de periode 2014-2019 een inspanning leveren van 1,2 miljoen euro om de financiële situatie gezond te maken, aldus OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten. Daarbij neemt de vraag naar een sociaal beleid in belangrijke mate toe en wordt tot 2020 een stijging met een kwart van de zorgbehoefte verwacht. Tussen 2010 en 2012 steeg de vraag naar sociale dienstverlening met 28%.

Nadat bij het einde van 2012 een nieuw woonzorgcentrum verrees in de Transvaalstraat – een investering van 26 miljoen euro -, zal de komende jaren de kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners verhoogd worden. In de periode 2014-2019 is naast een nieuw lokaal dienstencentrum op de site van het voormalige Paradijs in de Kanunnik Davidlaan, de bouw van 30 sociale ouderenwoningen voorzien. Op de site van het nabijgelegen Sint-Annagodshuis komen nog ééns 24 nieuwe ouderenwoningen.

Het OCMW gaat ook het fenomeen van de toenemende vereenzaming aanpakken. Een project wordt opgestart om alleenstaande ouderen op te sporen, die in een sociaal isolement dreigen te verzeilen. Bovendien wordt het aanbod van het woonzorgcentrum het Paradijs opengesteld voor de bewoners uit de buurt en komen in diverse wijken antenneposten van het lokaal dienstencentrum.

Om de kwaliteit van de sociale dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, wordt in 2014 een nieuw Sociaal Huis gerealiseerd op de site van de Dungelhoeff. Omdat voorkomen steeds beter is dan genezen, wordt in samenwerking met het onderwijsveld sterk ingezet op de aanpak van kinder- en jongerenarmoede. Het patrimonium van het OCMW wordt verder geoptimaliseerd, o.m. om de energieduurzaamheid te verbeteren.

Verantwoorde besparingen worden nagestreefd via de optimalisatie van de subsidiestromen, de aanpak van het ziekteverzuim, de selectieve vervanging bij pensionering en de vermindering van de interne werkingsbudgetten. Tenslotte leken drie ingrijpende maatregelen noodzakelijk. In 2014 wordt de dagprijs van woonzorgcentrum het Paradijs met 3 euro verhoogd. Dezelfde verhoging wordt voorzien in 2016 en 2018. Indien nodig wordt dit gecompenseerd door extra financiële steun van het OCMW. De toekenning van aanvullende financiële steun voor kansarmen wordt gekoppeld aan het intensifiëren van het begeleidingstraject en de klusjesdienst wordt stopgezet.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.