Nog geen duidelijkheid rond trace 2de spoorontsluiting antwerpse haven

18 apr 2014 - 13:13

Nieuws

In het Vlaams Parlement informeerde Marleen Vanderpoorten naar de stand van zaken in verband met de trajectkeuze voor de 2de spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Uit het antwoord van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits blijkt dat het ontwerpplan-MER pas bij het einde van 2014 ter inzage kan gelegd worden in de betrokken gemeenten.

Marleen Vanderpoorten informeerde reeds op 14 juni 2013 naar de stand van zaken en de timing van de trajectkeuze voor de 2de spoorontsluiting van de Antwerpse haven. De minister antwoordde toen dat wellicht begin 2014 de Vlaamse Regering haar keuze zou kunnen maken. Verder diende Infrabel de alternatieven: (1) het tracé van de geboorde tunnel en (21) het tracé E313 richting Herentals te onderzoeken.

Vermits het alternatief tracé E313 richting Herentals gemeenten aansnijdt die niet werden geraadpleegd, was de dienst MER van oordeel dat een nieuw kennisgeving moest worden opgesteld en gepubliceerd. Daar de opmaak van het ontwerpplan-MER reeds ver gevorderd was, stelde Infrabel in maart 2014 voor om dit ontwerpplan-MER in plaats van de kennisgevingsnota ter inzage voor te leggen. De dienst MER vraagt bovendien dat het ontwerpplan-MER onderbouwd wordt door het goederenvervoermodel van het Vlaams Verkeerscentrum, waarin de meest recent beschikbare vervoersgegevens van alle modi verwerkt zijn.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.