Nieuwjaarswensen van Lier woonplezier en fietrsersbond Lier

05 feb 2019 - 11:09

Nieuws

Lier Woonplezier en de Fietsersbond Lier hebben kennis genomen van het jongste bestuursakkoord en hun wensen op een originele manier bekend gemaakt onder de vorm van een poëtisch opgestelde nieuwjaarsbrief.

Volgens beide organisaties biedt het document heel wat kansen voor de stad. Ze verwijzen o.m. naar het deel kernversterking, ontwikkeling van de ruimtelijke visie en participatie van de burger. Ook inzake mobiliteit worden interessante maatregelen aangekondigd, zoals de veiligheidsscan voor schoolomgevingen en het beleidsplan voor deelwagens. In hun nieuwjaarsbrief vragen ze meer plaats te voorzien voor ‘stappers en trappers’, ouderlingen en kinderen, bij het heraanleggen van straten. Om fietsen droog te kunnen stallen dicht bij de woning, worden fietskluizen gevraagd. De fiets is toch het ideale verplaatsingsmiddel voor woon-, werk- en schoolverkeer. Opdat voetgangers zich op een veilige manier in het centrum kunnen bewegen, is voor hen voldoende ruimte noodzakelijk. Deelwagens worden op wandelafstand verwacht. Gehoopt wordt op minder vrachtverkeer in de centrumstraten. Bij de heraanleg van de stationsomgeving wordt voldoende inspraak verwacht en niet alleen aandacht voor parkeermogelijkheden. Tenslotte wordt gepleit voor een vlotte toegang tot de fietsostrades.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.