Nieuwjaarsontvangst voor personeel stad en ocmw

11 jan 2014 - 22:51

Nieuws

Naar goede gewoonte had de traditionele nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de stad en het OCMW plaats in cultuurcentrum de Mol. De toespraken die werden gehouden door burgemeester Frank Boogaerts, secretaris van de stad en van het OCMW Katleen Janssens en voorzitter van het OCMW Marleen Vanderpoorten, werden gevolgd door de viering van de gepensioneerden. Schepen Rik Pets fungeerde als ceremoniemeester. Voor de muzikale omkadering zorgde stadsmedewerker Ivan. De bijeenkomst werd afgerond met een receptie, een buffet en een afterparty.

Burgemeester Frank Boogaerts maakte als eerste spreker de beste wensen over. Voor het overige greep hij in essentie terug naar de krachtlijnen van de toespraak die hij hield voor de Lierse bevolking. 2013 bestempelde hij als een goed jaar, met als belangrijkste verandering voor het personeel de verhuis naar de Dungelhoeffsite. Eén van de voornaamste doelstellingen voor de toekomst blijft het opnieuw gezond maken van de stadsfinanciën. Hiervoor zal op een verstandige manier bespaard worden. Het personeel moet niet vrezen voor naakte ontslagen. Wie met pensioen gaat wordt niet vervangen. Hetzelfde geldt bij natuurlijke afvloeiing. Na de verhuis van het OCMW naar de Dungelhoeff zal een nog nauwere samenwerking tussen de diensten van de stad en het OCMW mogelijk zijn, wat moet leiden tot een nog betere dienstverlening naar de bevolking.

Secretaris Katleen Janssens dankte de medewerkers van de diverse diensten en van het OCMW. Bijzondere inspanningen werden geleverd en gewaardeerd in functie van het meerjarenplan en bij de verhuis naar de Dungelhoeff. Zij hield verder een pleidooi voor positieve samenwerking en voor een cultuur op de werkvloer waarbij wederzijds respect de regel is. De diversiteit in het personeelsbestand, bestempelde ze als een meerwaarde.

Vanuit haar functie als voorzitter van het OCMW legde Marleen Vanderpoorten enkele specifieke accenten. Het eerste jaar van de nieuwe legislatuur beschreef ze als één van studie, overleg, discussie en soms moeilijke beslissingen. Een meer intense samenwerking tussen de stad en het OCMW moet verder nagestreefd worden. De komende maanden zal de verhuis naar het Sociaal Huis verder voorbereid worden. Tenslotte stelde ze dat over het welzijnsbeleid meer en opener moet gecommuniceerd worden. In Lier is de armoede het afgelopen jaar immers sterk toegenomen en de kloof tussen arm en rijk steeds groter geworden.

Hulde werd gebracht aan de volgende personeelsleden die het afgelopen jaar met pensioen gingen.

Bij de stad: Alpaerts Jan, Alpaerts Paul, Bastens Walter, Berghs Ronny, Brioen Pauwel, Brioen Yvette, Cuypers Jean, De Wolf Filip, Kaers Frans, Pleumeekers Danny, Sluydts Walter, Theeuws Bob, Van den Broeck André, Van Dessel Yvonne, Van Iseghem Johan, Van Wassenhoven Leen, Venmans Chris, Verstockt Gommaar en Winkelmans Jozef.

Bij het OCMW:Aerts Walter, Campo Herman, Garcia Marc, Lodewyckix Lia, Michiels Diane, Snyers Chris, Thys Alfons, T’Seyen Julia, Van Woensel Maria en Vekemans Albert.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.