Nieuwjaarsontbijt open vld Lier-Koningshooikt

15 jan 2019 - 15:45

Nieuws

In aanwezigheid van tal van leden, vrienden en sympathisanten had in het Herman Vanderpoortenstadion voor de 22ste maal het nieuwjaarsontbijt van Open VLD Lier-Koningshooikt plaats. Een uitgebreid ontbijtbuffet werd afgewisseld met toespraken door voorzitter Dirk Verrelst en 1ste schepen Marleen Vanderpoorten.

Voorzitter Dirk Verrelst verwees in zijn welkomstwoord naar de jongste gemeenteraadsverkiezingen, waarbij Open VLD Lier-Koningshooikt 16,72% van de stemmen behaalde, een vooruitgang met 1,27% in vergelijking met 2012. Bij de coalitiebesprekingen gingen de onderhandelingen wat moeizaam van start, omdat het schepencollege 1 mandaat minder telt. De meeste liberale ideeën van de kiescampagne konden in het bestuursakkoord opgenomen worden. De voorzitter wenste de mandatarissen in het schepencollege, de gemeenteraad, het bijzonder comité voor sociaal beleid, de huisvestingsmaatschappij, de raad van bestuur van Solag, de adviesraden en de intercommunales, alle succes toe. Een bijzondere attentie was voorzien voor campagneleider Louis Weckx en communicatieverantwoordelijke Walter Verhoeven. Tenslotte onderstreepte hij dat de toekomst voorbereid wordt en jongeren klaargestoomd worden om ten gepaste tijde de fakkel over te nemen.

Boegbeeld Marleen Vanderpoorten bevestigde dat de accenten van de campagne terug te vinden zijn in het bestuursakkoord en in de bevoegdheden van de schepenen. Ze verwees hierbij naar de domeinen burgerparticipatie, inspraak, wijkwerking, sport, cultuur, onderwijs, proper Lier en stadsontwikkeling. Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei zullen Lierse kandidaten op de lijsten figureren. Tot besluit bedankte ze alle bestuursleden en medewerkers voor en achter de schermen en sprak ze haar waardering uit voor het werk van voorzitter Dirk Verrelst.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.