Nieuwe wegmarkeringen voor zone 30

19 feb 2016 - 18:21

Nieuws

Deze week bracht een aannemer de nieuwe wegmarkeringen aan om de zone 30 beter aan te geven. De aanduiding zone 30 werd in kleur met thermoplast aangebracht op het wegdek met een diameter van 1 meter, zodat ze duidelijk is voor automobilisten. Thermoplast is een wegmarkering die bestaat uit kunststof en vaak gebruikt wordt voor oppervlakten met reflecterende markeringen zoals zebrapaden, fietspaden en gevarenzones aan te geven. In het totaal werden op 83 plaatsen gelijkaardige markeringen aangebracht. Terzelfdertijd werd de schoolomgeving in de Mechelsestraat, de Schoolstraat, de Dorpsstraat, de Frankenweg, de Rode Kruislaan en de Kriekenstraat gemarkeerd met 12 extra grote symbolen op het wegdek. Volgens schepen Bert Wollants zet het stadsbestuur in op extra sensibilisering rond de zone 30 die samen met de snelheidscontroles in deze straten voor een sluitende aanpak van een verkeersveilig Lier moet zorgen.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.