Nieuwe straatnamen voor verkavelingen

30 mei 2020 - 13:39

Nieuws

Nieuwe verkavelingen houden vaak het aanleggen van nieuwe straten en het toekennen van nieuwe straatnamen in. Op 14 september 2018 diende Thys Bouwprojecten een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor de bouw van 3 appartementsblokken en de aanleg van een nieuwe weg voor de achterliggende gronden ter hoogte van de Bollaarstraat 183.

Op 11 maart 2019 werd bij beslissing van de gemeenteraad de rooilijn vastgelegd. Op 29 april 2019 leverde het CBS de omgevingsvergunning af. Als mogelijke naam v oor de nieuw aan te leggen weg, werden 3 voorstellen ingediend. (1) KAPMESWEG, met verwijzing naar de bekende herberg die aan de Antwerpsesteenweg stond. (2) KORTSTAARTMOLENWEG, naam die verwijst naar de molen aan de Antwerpsesteenweg die verwoest werd bij aanvang van wereldoorlog I en (3) KLAPLAARWEG, met verwijzing naar de wijk ten Noorden en ten Zuiden van de Antwerpsesteenweg in de omgeving van het kruispunt met de Ring. De gemeenteraad weerhield uiteindelijk de benaming KAPMES.

Op 19 februari 2019 diende Weyne-Projects een aanvraag in tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw van 3 appartementsblokken, 10 ééngezinswoningen en een ondergrondse parking én voor de aanleg van een wegenis en een park, op de gronden tussen de Bosstraat 107-111 en de Ring. Nadat de rooilijn door de gemeenteraad was vastgesteld, werd de omgevingsvergunning door het CBS afgeleverd op 30 september 2019. De straat ten Noorden van de site kreeg de naam ANTON THIRYSTRAAT toebedeeld. Andere voorstellen voor deze omgeving waren: (1) DIEPENBROEK, doch deze naam werd reeds toegekend voor de site Charon, (2) BERDENHUIS, naar een historische herberg/afspanning aan de Mechelsesteenwg en (3) PULLAAR, de naam van de wijk ten Oosten en ten Westen van de Ring. Het grote plein tussen de 3 appartementsgebouwen kreeg de naam MOEDERPLEIN.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.