Nieuwe opleidingen in st.-aloysiusinstituut voor verpleegkunde

18 mrt 2014 - 12:51

Nieuws

Het St.-Aloysiusinstituut voto Verpleegkunde start volgend schooljaar met de opleidingen ‘Chemie’ en ‘Technisch Farmaceutisch Assistent’, 3de graad Technisch Secundair Onderwijs. Bovendien wordt ook de nieuwe opleiding ‘Se-n-Se Tandartsassistent’ voorbereid. Hiervoor is het volgens directrice Sabine De Keyser nog wachten op de goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs.

De afgestudeerden van de opleiding ‘Chemie’ kunnen aan de slag als procesoperator of labtechnicus. Ze kunnen ook verder studeren als bachelor in richtingen met een natuurwetenschappelijk of paramedisch karakter. De opleiding beoogt een brede algemene opleiding en een specifieke technisch-wetenschappelijke vorming. De nodige kennis, vaardigheden en attitudes worden aangeleerd om inzicht te verwerven in de samenhang tussen natuurwetenschappen, techniek, industrie en maatschappij. Dit alles in combinatie met wetenschapsbeoefening en het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis en het toepassen en beheersen van voornamelijk chemische en biotechnologische processen.

Tijdens de opleiding voor ‘Farmaceutisch Technisch Assistent’ ligt het accent op het opbouwen van een degelijke wetenschappelijke kennis en het vertrouwd worden met wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Ruime aandacht wordt besteed aan het aspect aandoeningen en oorzaken en de daarbij horende werking en bereiding van geneesmiddelen. De leerlingen worden eveneens ingewijd in de werking van een apotheek en de activiteiten van de farmaceutisch-technisch assistent, wat een beschermde beroepstitel is. Na deze opleiding kunnen de afgestudeerden aan het werk in een apotheek of bij een aanverwante organisatie. De richting bereidt ook voorop studies bachelor met een paramedisch karakter.

Het St.-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde gaat ook tandartsassistenten opleiden. Hiervoor werd een aanvraagdossier ingediend. Binnenkort wordt de officiële goedkeuring door de bevoegde instanties verwacht. Het wordt een extra opleiding in het studiegebied personenzorg en een aanvulling in het opleidingsaanbod van het TSO. De school heeft al een zevende jaar BSO kinder-, thuis- en bejaardenzorg en een Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde. Door deze aanvulling hebben de leerlingen die in het zesde jaar TSO afstuderen, een bijkomende mogelijkheid om verder te studeren. Deze opleiding heeft enkele specifieke competenties als doel. De leerlingen leren organiseren, patiënten ontvangen, afspraken regelen, medische dossiers opvolgen, tandheelkundige materialen klaarmaken en secretariaatswerk verrichten. Daarnaast is de kennis van tandheelkundige basisbegrippen en materialenkennis van groot belang.

De nodige informatie kan bekomen worden tijdens de opendeurdag van zaterdag 22 maart en de infomomenten op woensdag 19 maart, 23 april en 14 mei van 13 tot 18 uur en op 14 mei tot 20 uur.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.