Nieuw signalisatieplan voor parkeervrij paradeplein

12 mei 2017 - 11:42

Nieuws
Tips4Trips

Bij de heraanleg van het Paradeplein was het de bedoeling om bovengronds enkel fiets- en voetgangersverkeer, maar geen autoverkeer toe te laten. Bezoekers van het stadskantoor, het Sociaal Huis en de politie kunnen te voet of met de fiets van het plein gebruik maken. Tevens kunnen voetgangers en fietsers via het plein de oversteek maken naar de Boomlaarstraat, de Mechelsesteenweg en het zwembad ‘de Waterperels’.

Het Paradeplein wordt momenteel evenwel vaak gebruikt als verkeersplein. Autobestuurders rijden het plein op en af of parkeren er – en niet in de ondergrondse parking – wat voor overlast zorgt. Niet alleen op het plein, maar ook in de Kazernedreef en voor de woningen in de Cadettenlaan wordt vaak geparkeerd. Omdat het plein niet is aangelegd als parkeerterrein, maar als een publiek plein, moet autoverkeer geweerd worden. Het feit dat leerlingen van meerdere scholen via het plein naar het zwembad gaan, valt niet te combineren met geparkeerde en rijdende auto’s.

Daarom werd een aangepast signalisatieplan goedgekeurd, zodat tegen eventuele inbreuken kan opgetreden worden. Het nieuwe signalisatieplan heeft betrekking op het Paradeplein, maar ook op de toegangen van en naar het plein via de Baron Opsomerlaan, de Mechelsesteenweg en de Boomlaarstraat. De juiste bewegwijzering met aanduiding van de fietsstallingen, moet de omgeving veiliger maken voor fietsers en voetgangers. De toegangen naar de gebouwen worden duidelijker aangegeven en verkeersborden wijzen er op dat parkeren op en doorrijden via het plein niet toegelaten is. Enkel laden en lossen aan de verschillende diensten en woningen kan en mag nog. Om het parkeren in de Kazernedreef te verbieden, zullen hier verkeersborden geplaatst worden.

De rijbaan tussen de slagboom van het zwembad en de inrit van de ondergrondse parking wordt in twee rijstroken verdeeld, waarop dan volgens de wegcode niet mag geparkeerd worden. Om snelle interventies van de politie toe te laten kan voorlopig uitgereden worden via de Baron Opsomerlaan. Hier blijft de bestaande signalisatie behouden. De groentemarkt op het plein kan behouden blijven, omdat het beschouwd wordt als laden en lossen. De nieuwe signalisatie wordt in ene eerste fase bij wijze van proef gedurende enkele maanden aangebracht.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.