Nieuw aanmeldings- en inschrijvingssysteem voor Lierse basisscholen

11 nov 2015 - 14:30

Nieuws

In het vooruitzicht van het schooljaar 2016-2017 dienen de ouders hun kinderen die geboren zijn in 2014 of die ouder zijn, die voor het eerst in Lier en Koningshooikt naar school gaan of die van school willen veranderen, tussen 1 februari 2016 en 21 februari 2016 aan te melden met de computer en daarbij de scholen van hun keuze te vermelden. Het is de bedoeling op deze manier lange wachtrijen aan de schoolpoort en kampeertoestanden te vermijden.

Het nieuwe aanmeldingssysteem werd toegelicht in basisschool ‘Het Spoor’ door schepen van onderwijs Ivo Andries, in aanwezigheid van voorzitter van het lokale overlegplatform Sophie D’Hulst en LOP-deskundige voor het basisonderwijs Marianne Boogaerts. ‘Alle kinderen van Lier en Koningshooikt zullen hier naar school kunnen gaan’, aldus schepen Ivo Andries. ‘Voor de meeste kinderen zal dat de school van hun 1ste keuze zijn. Alleen als er meer kinderen worden aangemeld dan er vrije plaatsen zijn, kan de 1ste keuze niet gegarandeerd worden’. Kinderen die al een broer of een zus hebben in de school van hun keuze of kinderen van personeelsleden, moeten zich niet aanmelden. Zij kunnen van 4 tot en met 29 januari 2016 ingeschreven worden in de school van hun broer of zus.

Het aanmelden gebeurt van 1 februari 2016 tot en met 21 februari 2016 met de computer via de website www.naarschoolinlier.be. Het aanmelden is niet moeilijk. Op het onlineformulier moet verplicht keuze 1 vermeld worden en ook de 2de en de 3de keuze ingevuld worden. Is er geen plaats in de school van de 1ste keuze, dan wordt de 2de keuze gevolgd. Lukt ook dat niet, dan komt keuze 3 aan bod. Op het formulier moet ook het rijksregisternummer van het kind vermeld worden. Dat is terug te vinden op de kids-ID of het strookje van de mutualiteit. Ter bevestiging wordt een mailtje toegestuurd. Als de aanmeldingen afgesloten zijn, gebeurt de verdeling op 22 februari.

Tegen het einde van februari volgt een brief met de schoolkeuze die aan het kind is toegewezen. Is er geen plaats in de school van de 1ste keuze, dan staat in de brief de toewijzing van de volgende keuze. Het kind komt op de wachtlijst van de school van de 1ste keuze en krijgt een document met de plaats op die wachtlijst. Het kind moet vervolgens ingeschreven worden in de school van de keuze, waar de inschrijvingsdocumenten moeten ondertekend worden. Inschrijven kan van 1 maart 2016 tot en met 25 maart 2016. Wie zich niet inschrijft tijdens deze periode verliest zijn plaats en kan pas op 18 april inschrijven voor de vrije plaatsen. Donderdag 10 december heeft in Jeugdcentrum Moevement een infomoment plaats voor de ouders van 13.30 tot 15 uur en van 18.30 tot 20 uur.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.