Naar een zinvolle invulling van kerkgebouwen

24 mei 2023 - 21:35

Nieuws
Tips4Trips

Vlaanderen telt zo’n 1.800 parochiekerken. In meer dan 200 van deze kerken wordt vandaag geen eredienst meer opgedragen. Het is dan ook belangrijk om deze vaak prachtige gebouwen een zinvolle her- of nevenbestemming te geven. Vanaf 2025 moet iedere gemeente een kerkenbeleidsplan hebben, dat de basis vormt voor een goede invulling. Lokale besturen kunnen hiervoor terecht bij het ‘Platform Toekomst Parochiekerken’, dat in de H.-Hartkerk in Lier werd voorgesteld.

Op initiatief van de Vlaamse regering wordt het Platform opgericht in de schoot van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en van Parcum, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur en dit met de steun van de bisschoppenconferentie, de Vlaamse Bouwmeester en Vlinter. Burgemeester Rik Verwaest mocht naar aanleiding hiervan de Vlaamse ministers Bart Somers (Binnenlandse Zaken) en Matthias Diependaele (Erfgoed), burgemeester Wim Dries van Genk als voorzitter van de VVSG en Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, in de H.-Hartkerk ontvangen. In de kerk heeft nog wekelijks een zondagsdienst plaats, maar worden ook culturele activiteiten georganiseerd. Parochiekerken zijn prachtige gebouwen met een bijzondere uitstraling en een veelvuldige betekenis, ook als cultureel en historisch patrimonium.

Ze moeten een hele gemeenschap ten goede komen. Volgens minister Bart Somers zal de Vlaamse regering de toelagen voor kerkgebouwen verder uitbreiden. ‘38% van de kerken zijn volledig beschermd, 15% gedeeltelijk beschermd als monument. Ze bewaren voor de toekomst moet als een uitdaging en niet als een last beschouwd worden’, aldus minister Matthias Diependaele. 30% van alle kerken komt in aanmerking voor her- of nevenbestemming. Voor 200 gebouwen is dit al het geval. Telkens wordt gestreefd naar een invulling in overeenstemming met de geest van het gebouw en in het verlengde van de lokale verankering. Volgens bisschop Johan Bonny moet gelet worden op de haalbaarheid van de plannen en primeert een sober maar degelijk onderhoud van het kerkgebouw.

Tekst DéBé

Foto Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.