Naakt Pallietermonument kwam er niet (retro – 159)

02 jun 2020 - 09:50

Nieuws

1970 werd in Vlaanderen uitgeroepen tot het Felix Timmermansjaar. De VTB liet naar aanleiding hiervan een plaket bevestigen aan het woonhuis van de schrijver in De Heyderstraat en schreef een beeldhouwerswedstrijd uit. Daarbij moesten Pallieter en Marieke naakt te paard door het Pallieterland rennen. Het levensgrote beeld zou een plaats krijgen op het grasveld naast het Zimmerpaviljoen.

Zes kunstenaars dienden een ontwerp in. Na grondig onderzoek riep de jury de Lierse beeldhouwer Jean Van den Brande als laureaat uit. Het monument is er evenwel nooit gekomen. Tijdens de onderhandelingen tussen het bestuur van de VTB en de stad, leek de kostprijs van 700.000 BEF voor het gieten van de beeldencompositie in brons voor de stad een te hoge kost. De maximumgrens werd vastgesteld op 600.000 BEF. Verdere besprekingen sleepten aan, waarna het dossier in de vergeethoek belandde. Naar verluidt vormde de naakte afbeelding van Pallieter en Marieke een probleem. Blijkbaar zorgden ook nog andere omstandigheden voor een probleem.

Tekst: DéBé

Foto: CDa

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.