N-va gaat resoluut voor continuiteit in het beleid

14 jan 2018 - 11:35

Nieuws

Veel volk en enthousiasme: dat waren de hoofdingrediënten van de nieuwjaarsreceptie van de N-VA Lier-Koningshooikt in de vertrouwde omgeving van het Hof van Aragon. De opeenvolgende sprekers blikten vol vertrouwen vooruit naar de toekomst op lokaal, Vlaams en federaal niveau en naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar in het bijzonder.

Afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger wees er op dat de N-VA hard heeft geijverd voor een veilig en welvarend Lier-Koningshooikt. In het voorjaar werd de bevolking via het ‘gele boekje’ uitgebreid geïnformeerd over 4 jaar vernieuwd beleid, wat tal van positieve reacties opleverde. In het najaar werd de Top 3 van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 voorgesteld, waarbij gebruik werd gemaakt van de nieuwste communicatiemiddelen. De N-VA trekt dan ook vol vertrouwen en ambitie naar de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen en mikt op een nieuwe overwinning, waarbij als grootste partij opnieuw de burgemeesterssjerp wordt geambieerd.

Volgens burgemeester Frank Boogaerts wist de N-VA de voorbije jaren duidelijk haar stempel te drukken op het beleid en het bestuur van de stad. De financiële toestand werd gesaneerd, de schuldenblast afgebouwd, met toch nog ruimte voor investeringen. Dit alles zonder verhoging van de aanvullende personenbelasting, zonder verhoging van de onroerende voorheffing en zonder ontslagen. Na een opsomming van de voornaamste verwezenlijkingen, is het de bedoeling de komende jaren op de ingeslagen weg verder te werken. Voor de N-VA is de deelgemeente Koningshooikt van groot belang. Zo werd de dienstverlening ter plaatse geoptimaliseerd en werden belangrijke investeringen gedaan zoals de heraanleg van de Sander de Vosstraat, het Leike en de Putsesteenweg, de renovatie van de Jutteneer en de financiële steun bij de bouw van nieuwe chirolokalen.

Als gastspreker stond Vice-Premier en Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon stil bij de ‘kracht van de verandering’ die zowel op lokaal, Vlaams en federaal niveau voelbaar is. Hij verwees hiervoor naar 5 domeinen: (1) de creatie van 270.000 nieuwe jobs voor het einde van de legislatuur, (2) de hervorming van de pensioenen, (3) de veiligheid waarvoor meer dan 1 miljard geïnvesteerd werd, (4) het migratie en asielbeleid en (5) het budget, waarvan het deficit volgens de laatste prognose van min 3% tot min 0,5% zal teruggebracht worden. Naar de toekomst toe worden de drie kernbegrippen: het bestendigen van de welvaart, het waarborgen van de veiligheid en het bevestigen van de Vlaamse identiteit.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.