Missing link begeleidt maatschappelijk kwetsbare jongeren naar werk

25 mei 2018 - 17:40

Nieuws

Missing Link , opgestart in 2015 richt zich tot jongeren in Lier, die door de gekende hulpverlening moeizaam of niet bereikt worden. Het wil met deze jongeren een weg afleggen naar werk of zinvolle vrijetijdsbesteding.Dat doet het project door de jongere aan het stuur te zetten, zijn netwerk te verstevigen, samen stappen te zetten op vlak van huisvesting, opleiding, vrije tijd,… Missing Link wordt georganiseerd door vormingsorganisatie vzw ARKTOS met financiële ondersteuning van OCMW en stad Lier.

Naast individuele begeleiding, wordt ook een groepsmoment met jongeren voorzien. Dit moment startte als een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren en de begeleiders. Intussen is het groepsmoment op vraag van de jongeren uitgegroeid tot een ruimte waarbinnen ze ontspannende activiteiten doen, maar zich ook engageren om te bouwen aan een eigen zomerplaats. Zo renoveerden de jongeren vorige zomer een caravan.Daarbij neemt elke jongere de taken op zich waar hij of zij goed in is. Zo kunnen jongeren zich ontplooien en groeien in hun zelfvertrouwen.

Investeren in maatschappelijk kwetsbare jongeren staat hoog op de agenda van het sociaal beleid in Lier. Een aantal cijfers illustreren waarom dat prioritair is: bijna 1 op 3 leefloners in Lier is jonger dan 26 jaar – met name 129 in 2017. De afgelopen jaren nam dit aantal fors toe met 50% tussen 2014 en 2017.

Tekst: LRFoto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.