Lon neteland stipt prioriteiten aan

28 jan 2017 - 11:11

Nieuws
Tips4Trips

In het Hof van Beatrijs had naar jaarlijkse gewoonte de nieuwjaarsreceptie van VOKA – Kamer van Koophandel Mechelen – Lokaal Ondernemers Netwerk (LON) Neteland plaats. De talrijke ondernemers, leden en vertegenwoordigers van de lokale besturen, werden er toegesproken door Claudia De Moor, Financieel en HR-manager van Vosschemie en in opvolging van Michel Ooms, voorzitter van LON Neteland.Onder de aanwezigen bevonden zich de burgemeesters Frank Boogaerts (Lier) en Paul Verbeeck (Nijlen), OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten, de schepenen Anja De Wit en Lucien Herrijgers, bestuursleden van VOKA en van LON Neteland. Tijdens het voorbije jaar ging VOKA Mechelen een alliantie aan met VOKA Antwerpen-Waasland en VOKA Kempen en werd nauw samengewerkt met de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier en Nijlen. Om de strijd aan te gaan tegen de hoge jeugdwerkloosheid in Lier, bundelden 9 organisaties – w.o.–VOKA – hun krachten. Er werd een lokale stuurgroep opgericht, er werd een infosessie gehouden en een jobbeurs georganiseerd en op 23 november 2016 een charter ondertekend. In vergelijking met het jaar voordien was de jeugdwerkloosheid eind december met 7,8% gedaald. Bijgevolg doet Lier het beter dan Vlaanderen, de provincie en het arrondissement. Dit jaar heeft op 9 mei in het Moevement een nieuwe jobbeurs plaats voor jongeren tot 25 jaar. Daarnaast worden bedrijven uitgenodigd om na te gaan of ze werkgelegenheid kunnen bieden aan jongeren met een verstandelijke beperking. In dit verband werd verwezen naar het project ID@work van de Antwerp Management School. Om nog betere bedrijfsresultaten te halen, worden 5 prioriteiten vooropgesteld. (1) De vennootschapsbelasting moet tot maximum 25% beperkt worden. (2) Extra investeren in wegeninfrastructuur is noodzakelijk. (3) Het secundair onderwijs heeft een grondige hervorming nodig. (4) Om de kosten onder controle te houden, moeten strenge loon- en energienormen gelden. (5) In functie van de digitalisering moet de arbeid anders georganiseerd worden. Ook in het nieuwe jaar kunnen de ondernemers rekenen op de prima dienstverlening en begeleiding door de medewerkers van VOKA en LON Neteland.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.