Lierse zomerscholen genieten ruime respons

15 jul 2020 - 13:37

Nieuws

Met het oog op onderwijsremediëring en een goede voorbereiding op het schooljaar 2020-2021, nodigde de Vlaamse overheid scholen en gemeenten uit om zomerscholen te organiseren voor kleine groepen kinderen en jongeren. Voor de organisatie van 9 zomerscholen voor telkens 10 tot 14 leerlingen, ontving de stad een subsidie van 22.500 euro.

Van 6 tot en met 17 juli en van 13 tot en met 26 augustus worden 6 zomerklassen ingericht voor leerlingen van het basisonderwijs. Van 13 tot en met 26 augustus volgen in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 3 zomerklassen voor jongeren van het secundair onderwijs. Ze richten zich op anderstalige nieuwkomers. De organisatie wordt toevertrouwd aan de vzw. Mondiale Werken. Voor de zomerscholen lager onderwijs hebben zich 103 leerlingen en voor het secundair onderwijs 82 belangstellenden aangemeld. Tijdens de voormiddag wordt les gegeven, in de namiddag wordt een educatief ontspanningsaanbod voorzien. Deelnemen kan gratis. Gelet op het grote aantal aanmeldingen, dient de stad een aanvullend dossier voor betoelaging van 4 extra zomerklassen (1 lager onderwijs en 3 secundair onderwijs) in. Wie als vrijwilliger les wil geven, kan contact opnemen met Hilke Hoogendoorn, consulente welzijn, via onderwijs@lier.be.

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.