Liers genootschap voor geschiedenis publiceert oudste stadsbeschrijving

07 dec 2014 - 19:44

Nieuws

Einde december verschijnt deel 8 in de reeks bijdragen tot de geschiedenis van de stad Lier van het Liers Genootschap voor Geschiedenis. Het betreft de oudste stadsbeschrijving van Lier uit 1614 door Richalt Van Grasen. De historische publicatie zal einde december beschikbaar zijn.

De Leuvense jonkheer Richalt Van Grasen (1573-1620) schreef 400 jaar geleden het eerste omvattende werk over de geschiedenis van Lier. Sinds zijn huwelijk met Joanna Monicx, afkomstig uit Noord-Brabant, woonde hij in de stad war hij magistraat, schepen en burgemeester was. Hij speelde een belangrijke rol met betrekking tot het Sint-Joachim en Anna-godshuis, de Kluizekerk, de Broederschap van de Rozenkrans en de komst van de Dominicanen naar Lier.

Hij beschrijft Lier bij het einde van de middeleeuwen en in de 16de eeuw en bespreekt het ontstaan van de stad, de bouw van de vesten, de belangrijkste gebouwen, de verschillende instellingen en kloosters. Komen eveneens aan bod: oorlogen en blijde inkomsten, het bezoek van hertogen, keizers en bisschoppen, de schuttersgilden, de rederijkers en de ommegang, net als een verslag van de gebeurtenissen en de ellende in Lier tijdens de opstand.

Het is in menig opzicht een unieke en belangrijke bron voor de geschieden is van Lier. Het originele handschrift wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. De publicatie van het Liers Genootschap telt 240 pagina’s, is geïllustreerd en bevat naast biografische notities, een beschrijving van het handschrift in de Koninklijke Bibliotheek, een inhoudelijke bespreking en de bronnen, ook een verwijzing naar bekende afschriften, Van Grasen en de geschiedschrijving van de stad Lier, tekstuitgave van het handschrift en de registers.

Bij voorinschrijving tot en met 31december 2014 bedraagt de prijs 25 euro. Vanaf 1 januari 2015 moet 30 euro betaald worden. De portkosten bedragen in België 8 euro en naar het buitenland 17 euro. Het overeenstemmende bedrag dient overgeschreven te worden op rekening BE24 1325 4453 8338 (IBAN) en BNAGBEBB (BIC) van het Liers Genootschap voor Geschiedenis met de vermelding ‘Van Grasen’. Zondag 28 december is de publicatie van 13 tot 18 uur verkrijgbaar in het Spui.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.