Lier viert feest van de vlaamse gemeenschap

07 jul 2018 - 16:05

Nieuws

Met een toespraak door burgemeester Frank Boogaerts en gastspreker Rik Van Cauwelaert werd in het stadhuis het Feest van de Vlaamse Gemeenschap gevierd. Gitarist Jens Defoor, sopraan Danny Van Hoof en begeleider Han Flintrop van de SAMWD zorgden voor de muzikale omlijsting. De plechtigheid werd besloten met het zingen van de Vlaamse Leeuw.

Volgens burgemeester Frank Boogaerts roept de Vlaamse feestdag de herinnering op aan de Slag van de Guldensporen van 11 juli 1302, waar strijd werd geleverd voor het respect en de erkenning van de eigenheid van een regio. Vandaag is 11 juli nog steeds geen algemeen erkende feestdag. De Vlaamse Beweging ontstond in de 19de eeuw als een cukturele beweging waarbij de strijd voor het behoud van de taal van het volk in het onderwijs, het leger, justitie en de ambtenarij centraal stond. De vernederlandsing van de Universiteit Gent in 1930 en het vastleggen van de taalgrens in 1962-1963 waren twee belangrijke mijlpalen.

Vandaag is het Nederlands wereldwijd de taal van ruim 23 miljoen mensen. Toch staat onze taal nog steeds onder grote druk. Voor nieuwe Vlamingen is de kennis van het Nederlands noodzakelijk voor een vlotte integratie en een actieve deelname aan het maatschappelijke leven. Op politiek vlak is Vlaanderen nog vaak het slachtoffer van de federale Belgische politiek. Vlaanderen heeft wel meer eigen bevoegdheden gekregen, doch aan de ingewikkelde staatsstructuur zijn nog aanpassingen noodzakelijk.

Als gastspreker hield Rik Van Cauwelaert een opgemerkte toespraak met als veelzeggende titel: ‘Blijft België nog bijeen te houden?’. De voormalige hoofdredacteur en directeur van Knack en de huidige politieke journalist bij De Tijd, deed tijdens zijn 40-jarige loopbaan een diepgaande kennis op van het politieke landschap. Hij gaf zijn visie op het moeilijke communautaire kluwen dat beide landsdelen steeds verder uit elkaar drijft richting doorgedreven federalisme. Er is niet alleen het verschil in economische realitei;, de strenge begrotingspolitiek van Europa stelt ook eisen waaraan enkel Vlaanderen kan voldoen. Vlaanderen en Wallonië zullen in de toekomst zelf moeten beslissen hoe ze de problemen aanpakken.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.