Lier steekt de ‘koppen bij elkaar’

28 aug 2019 - 12:47

Nieuws

Tegen het einde van het jaar gaat het stadsbestuur het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 voorstellen. ‘Omdat de stad wil inzetten op participatie en burgerbetrokkenheid, worden alle Lierenaars uitgenodigd om hierover op 9 en 10 september mee na te denken’, zo stelt schepen Marleen Vanderpoorten.

De centrale vragen zijn: In welke stad willen we graag leven in 2030? In welke omgeving zien we onze kinderen en kleinkinderen graag opgroeien? En wat is daarvoor nodig? De toekomstavonden worden opgehangen rond vier centrale thema’s: zachte mobiliteit, warme samenleving, schone, groene stad en stad in ontwikkeling. Deze thema’s werden in het voorjaar geselecteerd tijdens een workshop met vertegenwoordigers van de stedelijke adviesraden. Per thema liggen twee vragen/uitdagingen op tafel. De resultaten van de avonden leveren input die meegenomen kan worden bij de opmaak van het meerjarenplan. Het bestuur engageert zich om zich uit te spreken over de resultaten en te luisteren naar onderliggende behoeftes. Daarnaast wordt van Lierenaars een engagement gevraagd om dingen op te nemen.

De toekomstavonden zijn bedoeld als een ‘wij-verhaal’ dat ontmoeting en verbinding stimuleert. Bovendien vormen ze een basis voor de verdere uitwerking van de visie op participatie. In de aanloop naar de toekomstavonden trok een aantal medewerkers deze zomer de straat op, om ‘flitsgesprekken’ met de inwoners te voeren. Daarbij lag de focus in het bijzonder op Lierenaars uit minder makkelijk bereikbare groepen. Het resultaat van deze gesprekjes wordt eveneens meegenomen in het traject. De vier thema’s komen op beide avonden aan bod. De deelnemers kiezen per avond zelf één thema waarrond ze toekomstelementen kunnen formuleren. Na een korte inleiding gaan ze onder begeleiding, individueel en daarna in groep, aan de slag.

Het resultaat is een concreet vormgegeven toekomstbeeld voor het betreffende thema. Aansluitend kunnen de deelnemers zich op dezelfde avond nog bij een tweede thema aansluiten en wordt ingespeeld op engagementen die inwoners zelf of met hun buurt/vereniging kunnen opnemen. Om de drempel voor iedereen zo laag mogelijk te houden, wordt er aan tafels in kleine groepen gewerkt. Wie graag over elke thema mee nadenkt, komt best naar beide avonden. Op www.lier.be/Homepage/koppen bij elkaar en www.facebook.com/StadLier staat rond elk thema een korte getuigenis van een Lierenaar. De toekomstavonden hebben plaats op maandag 9 en dinsdag 10 september, telkens om 19 uur (onthaal vanaf 18.30 uur) in cultuurcentrum De Mol. Vooraf inschrijven is niet nodig, maar kan vrijblijvend via www.lier.be.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.