Lier digitaliseert als eerste in vlaanderen voor graafwerken

01 sep 2015 - 11:54

Nieuws

Als eerste gemeente in Vlaanderen digitaliseert Lier de aanvragen voor graafwerken. Dit gebeurt via KLIP, het Kabel en Leiding Informatieportaal. KLIP is het Vlaams uitwisselingsplatform om schade aan kabels en leidingen bij graafwerken te voorkomen. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid en meer bepaald van het Agentschap voor Geografische Informatie, aldus Luc De Kock. Het werd ontwikkeld in nauw overleg met de bouw- en de nutssector.

Wanneer melding wordt gedaan van een graafwerk, zijn alle leidingbeheerders verplicht om binnen de 10 dagen te melden of ze – en zo ja dewelke – leidingen in de zone hebben. Op deze manier is het de bedoeling schade aan de infrastructuur te beperken en rampen zoals de gasramp in Gellingen te vermijden. Sinds 2007 kunnen aannemers van graafwerken via het KLIP-portaal plannen van leidingen en kabels opvragen.

Het KLIP stuurt deze aanvragen automatisch door naar de betrokken kabel – en leidingbeheerders, dei op hun beurt hun plannen aan de aanvrager stuurden. Vanaf april 2015 kunnen de aangeschreven kabel- en leidingbeheerders hun plannen digitaal en volgens een uniek model via het KLIK-portaal beheren. Voor de kabel- en leidingbeheerders betekent dit een groot voordeel. De planaanvragers krijgen op hun beurt de informatie digitaal en op eenzelfde uniforme wijze aangeleverd. Dit alles vereenvoudigt het lokaliseren van ondergrondse kabels en leidingen.

De stad Lier heeft volgens schepen Bert Wollants verschillende netwerken zoals rioleringen, straatmuziek, kabels voor marktkramers, netwerk, e.a. in eigen beheer. Via het KLIP worden in Lier jaarlijks circa 1.500 planaanvragen afgewerkt. Elke aanvraag werd manueel behandeld. Dit vroeg tijd, kennis en beschikbaarheid van de medewerkers. Automatisering drong zich dan ook op. Het project werd op 1 januari 2015 opgestart. De gegevens werden door Aquafin landmeetkundig opgemeten en gedigitaliseerd. De software werd ontwikkeld door Geo-IT.

Op 22 juli 2015 werd het digitaliseringsproject afgerond en ging de testfase tot 31 augustus 2015 van start. Vandaag worden in Lier, als eerste gemeente in Vlaanderen, de KLIP-aanvragen volledig automatisch afgehandeld. Voor de stad betekent dit: snelle en altijd beschikbare dienstverlening, vermindering van de administratieve lasten en focus op de kwaliteit en volledigheid van de verstrekte informatie. Na de automatisering van de stedenbouwkundige informatie op 1 april 2014, is dit het tweede digitaliseringsproject waarbij Lier in Vlaanderen de spits afbijt.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.