Krachtige 11 juli-toespraak in stadhuis

07 jul 2017 - 17:23

Nieuws

Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap had in het stadhuis een stijlvolle academische zitting plaats. De genodigden werden toegesproken door burgemeester Frank Boogaerts en door Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van het financieel-economisch weekblad ‘Trends’. Terwijl leden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor de muzikale omlijsting zorgden, zongen de aanwezigen uit volle borst de Vlaamse liederen mee.

Burgemeester Frank Boogaerts betreurde nogmaals het feit dat 11 juli nog steeds green officiële verlofdag is voor alle Vlamingen. Hij herinnerde de aanwezigen aan 11 juli 1302, de dag waarop het volk in opstand kwam tegen de Franse overheersers, wat uitgroeide tot een symbool van verzet. Ondanks de vele tegenkantingen heeft de Vlaamse Beweging al veel bereikt. De opeenvolgende staatshervormingen zijn evenwel nog voor verbetering vatbaar. Zo moet Vlaanderen kunnen beschikken over homogene bevoegdheidspakketten en moeten belangrijke bevoegdheden overgeheveld worden van het federale naar het Vlaamse niveau. Daarnaast is ook een vereenvoudiging van de bestuurlijke organisatie noodzakelijk, wat vooral geldt voor Brussel.’Dankzij de recente regeringsmaatregelen gaat het goed met onze economie. We moeten ons nu terdege voorbereiden op de toekomst, waar we voor belangrijke uitdagingen staan zoals de vergrijzing en de toenemende druk op de sociale zekerheid’, aldus de burgemeester.

De openingszin ‘Vlaanderen is onze roeping en onze toekomst’ leek de voorbode van een krachtige gelegenheidstoespraak door gastspreker Frans Crols. Als specialist op financieel-economisch vlak vergeleek hij de economische situatie, de levensstandaard en de welvaart in het Vlaanderen van 1800 en 2017. Ondanks de opeenvolgende vreemde overheersers – Spanje, Oostenrijk, Nederland en Franstalig België – doet onze economie het goed met nieuwe initiatieven in de sector van het entertainment (Rock Werchter, Tomorrowland, Studio 100, Woestijnvis). Spreker verwees naar 7 troeven van Vlaanderen: het uitgebalanceerd universitair onderwijs en onderzoek, de haven van Antwerpen, de centra van uitmuntendheid zoals het Imec, de dynamische media, het kwaliteitsvolle onderwijs, diverse wereldondernemingen en de groei in verschillende sectoren. Tot besluit verwees hij naar het streven tot confederalisme en tot een onafhankelijek Vlaamse republiek ‘met Brussel als het kan of zonder Brussel als het moet’.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.