Jongeren ruimen toekomstig speelbos op

11 apr 2018 - 16:05

Nieuws
Tips4Trips

Veertien jongeren van de speelpleinwerking de Speelmicroob trokken voor één dag hun werkhandschoenen aan om het afval in het nabijgelegen bos ‘De Zakken’ aan de Ouderijstraat op te ruimen. Regionaal Landschap Rivierenland en de stad Liere plannen hier in het najaar een speelbos.

Gewapend met afvalgrijpers trokken de jongeren het bos in op zoek naar zwerfvuil. Al snel vulden ze meer dan tien grote vuilniszakken met plastiek flesjes, bloempotscherven, hondenpoepzakjes en blikjes. Tot hun verbazing waren er ook enkele schatten in het bos verstopt, die de vinders konden inruilen voor een strip. ‘Door dit kleine spelletje te integreren in de opruimactie, was iedereen extra gemotiveerd om zoveel mogelijk vuil te verzalemen’, aldus Laura Adams van Regionaal Landschap Rivierenland. Na de opruimactie werd aan de jongeren gevraagd wat ze belangrijk vinden in een speelbos. Er kwamen heel wat goede ideeën uit de bus, zoals een avontuurlijke boomhut of een brug over het beekje, waarmee rekening zal gehouden worden. De jongeren waren tevreden over het verrichte werk en trokken met een goed gevoel huiswaarts.

Tekst: DéBé

Foto: SM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.