Jong vld presenteert toekomstvisie voor komende legislatuur

13 sep 2018 - 18:49

Nieuws

Onder het motto ’24 punten voor 2024’ heeft een werkgroep van Jong VLD Lier-Koningshooikt een uitgebreide toekomstvisie uitgewerkt voor de komende legislatuur. Het is een wel onderbouwd werkstuk dat inhoud werd gegeven door Benjamin Torfs (voorzitter), Pieter Doms, Siegfried Evens, Hanne Van de Velde, Arthur Vanhoutte en Nina Warnier.

De jongeren pleiten voor een fietsvriendelijk(er) Lier met fiets- en schoolstraten en aandacht voor de mobiliteitssituatie aan scholen. Via de jeugdraad moeten jongeren inspraak hebben in het beleid. Adviesraden en verjongde wijkcomités verdienen meer aandacht. Voor de jeugd moeten voldoende evenementen georganiseerd worden. Jonge gezinnen moeten betaalbaar in de stad kunnen wonen. Bij elk woonproject moet voldoende groene ruimte met speel- en sportmogelijkheden voorzien worden. De openbare ruimte moet ‘als terras en tuin’ meer afgestemd worden op de jeugd. Speelpleintjes dienen een verzamelpunt te zijn voor alle generaties. Op basis van samenwerking moet sporten op Lierse bodem mogelijk zijn. Het project ‘de Hoge Velden’ moet in een stroomversnelling komen. Jong VLD is voorstander van een nieuw cultuurcentrum met ruimte voor jonge kunstenaars. De bibliotheek moet meer aangewend worden als ontmoetingsplaats en als plek om te studeren.

Het nieuwe stadsmuseum dient uit te groeien tot een interactieve leerruimte voor jongeren. Historische gebouwen kunnen ten dienste van de jeugd gesteld worden en leegstaande handelspanden ter beschikking gesteld worden van mini-ondernemingen. De ongekwalificeerde uitstroom moet tegen gegaan worden. Jonge gezinnen hebben nood aan betaalbare kinderopvang. Via het ondersteunen van initiatieven zoals ‘Tejo’ en ‘Ons Steentje’ verdient het jongerenwelzijn alle aandacht. Gepleit wordt voor een jobdag voor alle jongeren en een ‘open dag’ voor alle jeugdverenigingen. Via inburgering en het verenigingsleven moeten nieuwe Lierenaars met open armen ontvangen worden. Opmerkelijk is het voorstel om een fiets- en voetgangersbrug te realiseren tussen de sportvelden en de evenementenweide, om zodoende de gevaarlijke situatie aan de Sint-Jansbrug te ontlasten.

Tekst: DéBé

Foto’s RM

13 sep 2018 - 18:49

Nieuws

Onder het motto ’24 punten voor 2024’ heeft een werkgroep van Jong VLD Lier-Koningshooikt een uitgebreide toekomstvisie uitgewerkt voor de komende legislatuur. Het is een wel onderbouwd werkstuk dat inhoud werd gegeven door Benjamin Torfs (voorzitter), Pieter Doms, Siegfried Evens, Hanne Van de Velde, Arthur Vanhoutte en Nina Warnier.

De jongeren pleiten voor een fietsvriendelijk(er) Lier met fiets- en schoolstraten en aandacht voor de mobiliteitssituatie aan scholen. Via de jeugdraad moeten jongeren inspraak hebben in het beleid. Adviesraden en verjongde wijkcomités verdienen meer aandacht. Voor de jeugd moeten voldoende evenementen georganiseerd worden. Jonge gezinnen moeten betaalbaar in de stad kunnen wonen. Bij elk woonproject moet voldoende groene ruimte met speel- en sportmogelijkheden voorzien worden. De openbare ruimte moet ‘als terras en tuin’ meer afgestemd worden op de jeugd. Speelpleintjes dienen een verzamelpunt te zijn voor alle generaties. Op basis van samenwerking moet sporten op Lierse bodem mogelijk zijn. Het project ‘de Hoge Velden’ moet in een stroomversnelling komen. Jong VLD is voorstander van een nieuw cultuurcentrum met ruimte voor jonge kunstenaars. De bibliotheek moet meer aangewend worden als ontmoetingsplaats en als plek om te studeren.

Het nieuwe stadsmuseum dient uit te groeien tot een interactieve leerruimte voor jongeren. Historische gebouwen kunnen ten dienste van de jeugd gesteld worden en leegstaande handelspanden ter beschikking gesteld worden van mini-ondernemingen. De ongekwalificeerde uitstroom moet tegen gegaan worden. Jonge gezinnen hebben nood aan betaalbare kinderopvang. Via het ondersteunen van initiatieven zoals ‘Tejo’ en ‘Ons Steentje’ verdient het jongerenwelzijn alle aandacht. Gepleit wordt voor een jobdag voor alle jongeren en een ‘open dag’ voor alle jeugdverenigingen. Via inburgering en het verenigingsleven moeten nieuwe Lierenaars met open armen ontvangen worden. Opmerkelijk is het voorstel om een fiets- en voetgangersbrug te realiseren tussen de sportvelden en de evenementenweide, om zodoende de gevaarlijke situatie aan de Sint-Jansbrug te ontlasten.

Tekst: DéBé

Foto’s RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.