Investeren in projectplan kinderarmoede

22 mei 2014 - 17:36

Nieuws

Het schepencollege en de OCMW-raad wensen de nieuwe Vlaamse middelen inzake kinderarmoedebestrijding bij voorrang toe te kennen aan de uitbouw van het lokaal flankerend onderwijsbeleid en van een wijkgericht, activerend spelaanbod voor jonge kinderen.

Begin februari 2014 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goed waardoor meerdere gemeenten aan de hand van een aantal criteria nieuwe, structurele middelen ontvangen om een beleid te voeren op het gebied van kinderarmoedebestrijding. Lier heeft recht op een jaarlijks subsidiebedrag van 45.945 euro. Voor 31 mei moet aan de Vlaamse overheid wel een projectplan overgemaakt worden. In 2014 geldt een overgangsmaatregel. Zo moet het te voeren beleid rond kinderarmoedebestrijding voor het einde van 2014 opgenomen worden in het aangepast meerjarenplan.

De Vlaamse overheid laat heel wat ruimte aan de lokale overheden om het beleid rond kinderarmoedebestrijding in te vullen. Zodoende kan het beleid het best aangepast worden aan de specifieke, lokale noden. Wel moet het gaan om geïntegreerde, duurzame en proactieve strategieën en acties, met de focus op kinderen tot en met 3 jaar en hun gezin en dit op basis van volgende 3 pijlers: toegang tot adequate middelen, toegang tot betaalbare hoogwaardige diensten en het recht van kinderen en gezinnen om te participeren.

Na lokale analyse en overleg wordt voorgesteld om in het nieuw beleid te focussen op 2 domeinen. Zo wordt een deel van het budget, met name 23.800 euro, voorzien voor de uitbouw van een mobiel kinderspeelpunt voor kinderen van 4 tot 15 jaar. Dit initiatief wordt uitgebouwd in samenwerking met de vzw. Arktos, een vormingsorganisatie die heel wat kennis heeft opgebouwd in het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het is de bedoeling om in de omgeving van de kinderen een laagdrempelig spelaanbod aan te bieden om o.m. sociale netwerken te stimuleren.

Het spelaanbod heeft plaats in de wijken en de buurten, elke dag tijdens de schoolvakanties en de woensdagnamiddag tijdens de schoolperiodes. Het andere deel van het budget, nl. 22.145 euro wordt ingezet voor het realiseren van de uitbouw van het lokaal flankerend onderwijsbeleid en het gelijke kansenonderwijs. Concreet gaat het om initiatieven op het vlak van taalondersteuning, om de ontwikkeling van bijkomende initiatieven naar huiswerkbegeleiding en om de aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom in Lier.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.