Infovergadering over heraanleg komeet-, sterren- en maanstraat

20 feb 2020 - 16:15

Nieuws

In verband met de geplande heraanleg van de Komeet-, de Sterren- en de Maanstraat en de daarbij voorziene riolerings- en wegeniswerken, had in De Komeet een druk bijgewoonde bewonersvergadering plaats. De intenties van het stadsbestuur werden toegelicht door schepen van openbare werken Bert Wollants.

De aanleg van de straten dateert van circa 1950. De kasseiverharding bevindt zich in een minder goede staat. De oude riolering is aan vervanging toe. De huidige gemengde riolering met overstort in de omleidingsvaart, moet vervangen worden door een gescheiden stelsel van hemelwater en afvalwater. De druk op de vuilwatercollector van Aquafin moet verminderd worden. Het hemelwater moet maximaal hergebruikt worden. Bij dit alles moet rekening gehouden worden met de Europese richtlijnen voor afval- en oppervlaktewater en met de Vlarem II wetgeving van 23 juni 2008. In het totaal wordt 1.600 meter nieuwe gescheiden riolering, 800 meter rijbaan en voetpad en 9.720 vierkante meter verharding voorzien.

Aan de bewoners werd gevraagd hoe zij de toekomstige inrichting van hun straten zien. Welke zijn voor hen de belangrijkste elementen waarmee rekening moet gehouden worden? Wordt als wegbeeld geopteerd voor een klassieke rijweg met een snelheid van 50 kilometer per uur of voor een woonerf waar 30 kilometer per uur geldt? De aanwezigen gaven alvast de voorkeur aan de nodige snelheidsbeperking, voldoende groen en parkeerplaatsen, een zachte wegbedekking en een voldoende breed voet- en fietspad. Normaliter mag in de periode mei-juni 2020 een voorontwerp van wegenis verwacht worden. In het najaar 2020 zou dan het ontwerp en het lastenboek opgesteld worden. De aanstelling van de aannemer en de start van de werkzaamheden worden voorzien in het voorjaar 2021.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.