05 jan 2015 - 15:20

Nieuws

Zondag 4 januari 2015 overleed in het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem na een slepende ziekte Hugo Van Rooy op 78-jarige leeftijd. Hugo was in Lier een zeer bekende figuur o.m. als meester-drukker en als uitgever van het weekblad ‘Ons Lier’.

Hugo Van Rooy werd op 4 maart 1938 te Lier geboren. Hij studeerde er aan het Sint-Gummaruscollege en voltooide zijn humaniora – afdeling wetenschappelijke A – aan het Sint-Stanislascollege in Berchem. Daarna behaalde hij het diploma van drukker. Zijn legerdienst vervulde hij bij de Zeemacht in St.-Kruis-Brugge. Wegens de oorlog in Korea bleef hij liefst 2 jaar onder de wapens.

Hierdoor heeft hij zijn opleiding handelswetenschappen aan Sint-Ignatius in Antwerpen stopgezet en is hij in het familiebedrijf gestapt. In 1972 volgde hij zijn vader Alphonse op aan het hoofd van de drukkerij Van Rooy. In deze hoedanigheid bleef hij actief tot januari 2005. Hij werd ook verantwoordelijke uitgever van ‘Ons Lier’, het volksweekblad voor Lier en omstreken tot in 2006.

Hugo Van Rooy was bijzonder actief in het Lierse verenigingsleven. Hij was destijds voorzitter van de CVP-Jongeren en lag zodoende mede aan de grondslag van de Lierse Jeugdraad. Hij zetelde van 1970 tot 1976 en in 1982 in de Lierse gemeenteraad. Na de oprichting van de nieuwe Lyra werd hij in 1972 voor meerdere seizoenen voorzitter van de club. Hij lag mee aan de basis van het succesvolle Paastornooi voor jeugdspelers, waarvoor hij de wisselbeker schonk. Hij was eveneens bestuurslid van het Christen Middenstandsverbond van het gewest Lier en actief lid van de Lierse Persbond.

Hugo heeft 2 kinderen – Marie-Christine en Philippe – en 3 kleinkinderen – Vincenzo, Massimo en Donatella -.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.