Hoop op heraanleg stationsomgeving

01 aug 2013 - 21:12

Nieuws

Het ziet er naar uit dat er eindelijk schot komt in het dossier betreffende heraanleg van de stationsomgeving. De NMBS Groep heeft blijkbaar een bedrag van 12,1 miljoen euro ingeschreven op de meerjarenplanning 2018-2020. Zo blijkt althans uit het antwoord van federaal minister van overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille op de vraag die schepen van mobiliteit Bert Wollants stelde in zijn hoedanigheid als lid van de kamer van volksvertegenwoordigers.

Ook al is er nog geen definitieve beslissing getroffen over de keuze van het tracé van de tweede havenontsluiting, dan is de kans groot dat dit niet via het centrum van Lier maar mogelijk in een lange ondergrondse tunnel zal lopen. Een definitieve beslissing zal pas getroffen worden nadat de MER-procedure voltooid is, wat bij het einde van het jaar verwacht wordt. De NMBS Groep heeft alvast 12,1 miljoen euro ingeschreven op de meerjarenplanning 2018-2020 voor de ontwikkeling en opwaardering van de stationsomgeving. Dit dossier vormt in Lier al meerdere jaren een weerkerend onderwerp van gesprek. De stad heeft in 2009 al een eigen masterplan goedgekeurd. De krachtlijnen hiervan zijn de bouw van een grote, ondergrondse parking, de realisatie van een nieuw cultuurcentrum en een goede ontsluiting van de stationsomgeving richting Ring. Dit masterplan werd nooit geconcretiseerd, gelet op de onduidelijkheid rond de tweede spoorontsluiting. De NMBS Groep overweegt nog steeds de bouw van een ondergrondse parking met 750 plaatsen – die kan uitgebreid worden tot 1.000 plaatsen – en van een fietsenstalling voor 1.000 fietsen. Voor de stad lijken een vlotte ontsluiting van de stationsomgeving naar de Ring en de opwaardering van het Leopoldplein, een absolute prioriteit. De andere aandachtspunten van het masterplan dienen in het licht van de budgettaire situatie van de stad, herbekeken te worden.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.