Hogere omzet en hogere winst voor de van hool-groep

11 jul 2016 - 17:56

Nieuws

De Van Hool-groep, onafhankelijk constructeur van bussen, touringcars en industriële voertuigen, kan voor 2015 positieve financiële resultaten voorleggen. Deze bevestigen de opwaartse trend van de laatste jaren. De financiële resultaten werden volgens CEO Filip Van Hool o.m. mogelijk door een stijging van het aantal verkochte voertuigen in de sector businessgroepen Bus & Car (+15,6%) en de sector Industriële Voertuigen (+11,9%).

De omzet stijgt in vergelijking met 2014 met 7% tot 596,8 miljoen euro. De groepswinst overstijgt de kaap van de 10 miljoen euro. Daarnaast werd de balans versterkt door een daling van de korte termijn schulden en de schulden in hun totaliteit. Er werd een positieve kasstroom gegenereerd van 28,4 miljoen euro, terwijl het netto werkkapitaal verder is gedaald met 4 miljoen euro. Dit laatste verdient bijzondere aandacht, omdat in verhouding tot de omzetstijging (+39,2 miljoen euro) minder werkkapitaal nodig is om een hogere omzet te realiseren. In de businessgroep Bus & Car is Van Hool in 2015 verder gegaan op de noodzakelijke weg van de productie in Macedonië. Deze productie is voornamelijk bestemd voor de Amerikaanse markt. In 2015 werd vanuit Macedonië ook de productie van diverse EX-modellen gelanceerd.

Dit gamma compleet uitgeruste voertuigen is bestemd voor de Europese markt en moet de concurrentie aangaan met de producenten die reeds vroeger naar lagere loonlanden zijn uitgeweken. Even verheugend is volgens Filip Van Hool de vaststelling dat ook de Belgische productie van Bus & Car in 2015 op peil is gebleven en zelfs lichtjes is gestegen ten overstaan van 2014. Desondanks heeft Van Hool in België periodes van tijdelijke werkloosheid gekend. De vooruitzichten toonden aan dat er ook in de komende jaren productie-overcapaciteit zou blijven in België. Om die reden werd de moeilijke beslissing genomen om de EOS-vestiging in Bree te sluiten. In het voorjaar 2016 werd tot het collectief ontslag overgegaan van zo’n 160 werknemers. Eerstdaags worden de deuren er definitief gesloten. De business-groep Industriële Voertuigen heeft in 2015 ook beter gepresteerd en leverde een positieve bijdrage aan de winst van de groep.

De verwachtingen voor 2016 zijn voor de groep positief. De business-groep Industriële Voertuigen verwacht een significante stijging van de omzet en verder aantrekkende resultaten. Voor de business-groep Bus & Car wordt voor 2016 een iets lagere omzet vooropgesteld, maar met aantrekkende marges. De inspanningen op het vlak van kostenbesparingen en de optimalisatie van het werkkapitaal worden onverminderd verder gezet. Als geheel wordt voor 2016 dan ook een verdere verbetering van het groepsresultaat verwacht. CEO Filip Van Hool behoudt dan ook het vertrouwen in de toekomst. Een verdere internationalisering vormt de basis voor verdere groei. De capaciteit van de fabriek in Macedonië wordt de komende drie jaar verdubbeld. Zodoende kan de Van Hool-groep competitiever worden op de markt van standaardproducten. Bovendien ondersteunt dit de tewerkstelling in de ondersteunende diensten (engineering, logistiek en naverkoop) in het moederbedrijf in Koningshooikt. Het zorgt er tevens voor dat Van Hool zijn leidende rol op de Amerikaanse privé-markt verstevigt met in 2015 een marktaandeel van 35%.

Bovendien wordt een intrede op de Amerikaanse markt van het openbaar vervoer bestudeerd. Deze markt is met 5.000 tot 7.000 voertuigen per jaar, veel groter dan de privé markt met 1.500 voertuigen per jaar. Hiervoor is productie in de VSA vereist. Wordt de studie positief geëvalueerd, betekent dit dat de Van Hool-groep een nieuwe Amerikaanse vestiging zal opstarten. Ook in de business-groep Industriële Voertuigen loopt momenteel een studie om te onderzoeken of voor bepaalde types die nu niet kunnen geproduceerd worden in de fabriek te Koningshooikt wegens te duur, een activiteit in het buitenland kan opgestart worden. Bij al deze uitbreidingsplannen mag steeds volgens Filip Van Hool niet uit het oog verloren worden dat Van Hool de vierde grootste industriële werkgever in België is. Het moederbedrijf in Koningshooikt blijft het beslissings- en innovatiecentrum van de groep en de productie plaats voor maatwerkproducten en voertuigen met een hoge toegevoegde waarde.

Foto: Van Hool

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.