Herwerkte uitgave ‘geschiedenis van Lier’

28 okt 2019 - 17:01

Nieuws

Op initiatief van de Gilde ‘Heren van Lier’ is een nieuwe uitgave verschenen van de ‘Geschiedenis van Lier’. De beide auteurs – Prof. Herman Baron Van der Wee en Prof. Erik Aerts – openbaren een aantal nieuwe inzichten op basis van recente opzoekingen, studies, publicaties en archeologische vondsten. Historisch onderzoek stopt nooit en geschiedenisboeken zijn nooit af.

De eerste uitgave verscheen in 2016 en was in korte tijd uitverkocht. De nieuwste uitgave is geen ongewijzigde kopie van de eerste. Vanaf 2015 verscheen een aantal nieuwe archeologische, taalkundige en hagiografische studies over Lier en over de oorsprong van de stad. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft het leven van Sint-Gummarus tijdens de vroege middeleeuwen én het ontstaan van de stad. Nieuwe inzichten ontstonden naar aanleiding van de studie van Jef Arras (2016), een kritische analyse van de ‘Vita Sancti Gummari’ bij het einde van de 9de en het begin van de 10de eeuw, én het boek van Prof. Van Loon van de UA (2017), een grondig taalkundig onderzoek over de Lierse plaatsnaam ‘Nivesdung’ (Nieuwe Donk).

De recente archeologische opgravingen onder de Grote Markt leverden nieuwe hypothesen op over de ontwikkeling van de stad van bewoningskern naar het statuut van stedelijke vrijheid en dit van volwaardige stad in de 12de-13de eeuw. In de 18de eeuw konden de vlashandel en de linnenmarkt de gevolgen van de recessie verzachten. In de 19de eeuw kende Lier tal van ambachtelijke familiale bedrijven en een uitgebreide dienstensector. Tijdens de ‘belle époque’ was het lot van de lagere bevolkingsgroepen allesbehalve rooskleurig. In het Piepenholleke werd het eerste exemplaar overhandigd aan Christel Van den Plas, als eerbetoon aan wijlen haar echtgenoot en stadsarchivaris Luc Coene. De nieuwste uitgave telt 544 pagina’s en kost 32 euro.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.