Hart voor de burger stelt geactualiseerd programma en eerste kandidaten voor

28 jun 2018 - 12:02

Nieuws

‘Hart voor de Burger’, de stadspartij voor Lier en Koningshooikt, heeft haar geactualiseerd programma bekend gemaakt en de eerste 12 kandidaten voorgesteld. Meer info is beschikbaar via de verzorgde website www.hartvoordeburger.be.De krachtlijnen van het verkiezingsprogramma werden reeds eerder via ‘Lier Belicht’ geopenbaard. Thans wordt de focus gericht op 5 belangrijke aanpassingen en aanvullingen. (1) Het idee om parkeergelegenheid te voorzien op de Grote Markt wordt verlaten. Wel wordt voorgesteld om het aantal fietsstallingen uit te breiden en aansluitingspunten voor elektrische fietsen te voorzien. (2) De Normaalschoolsite wordt beter ingevuld met serviceflats en assistentiewoningen. Kandidaat-bewoners engageren zich best om geen wagen te gebruiken in de binnenstad, zodat geen ondergrondse parking moet aangelegd worden. (3) Voorgesteld wordt de parking ‘De Mol’ uit te breiden met een verdieping, waar voor 1 euro een ganse dag kan geparkeerd worden. (4) Op alle openbare parkings moeten oplaadpunten voor elektrische voertuigen voorzien worden. (5) Aan de Mechelsesteenweg moet niet alleen een zebrapad komen voor fietsers en voetgangers die het zwembad bezoeken, maar ook een veilige oversteek voor de nieuwe bewoners.In het programma komen alle domeinen van het maatschappelijke leven aan bod. Een belangrijke plaats is voorzien voor de mobiliteit in Lier. Zo wordt gepleit voor een onderzoek om de Ring via een tunnel door te trekken; de Vredebergstraat open te stellen in de richting van de Mosdijk en de Vismarkt; in de binnenstad alleen kleine milieuvriendelijke busjes toe te laten; verkeer opnieuw achter het stadhuis te laten rijden; de smalle Antwerpsestraat autovrij (ook voor bussen) te maken en in de Florent Van Cauwenberghstraat uitsluitend plaatselijk verkeer tie te laten. Andere uitschieters zijn o.m.: het opwaarderen van het Fort van Lier, het integreren van de Berlarij in het winkelcentrum, het voorzien van een rusthuis voor de inwoners van Koningshooikt, het herzien van het ophaalsysteem voor het huisvuil en het verlichten van alle stadsvesten.De stadspartij heeft ook de eerste 12 kandidaten van de verkiezingslijst voorgesteld. In alfabetische orde zijn dit: Baert Bea, Brams Sandra, De Winter Ronny, Dieltjes Dirk, Gevaert Rudy, Horemans Peter, Kerkhofs Pieter, Keuleers Patrik, Taelman Marcel, Taelman Lesley, Vranken Johan en Van Dyck Monique.Op 4 augustus heeft om 20 uur in zaal De Lispenaar, Voetbalstraat 23, een oldies-avond plaats met dj Ronny, Ellis en Doran. Vanaf 18.30 uur kan aan 20 euro per persoon worden deelgenomen aan een koud buffet. Inschrijven kan via 0475-79 91 38 of info@hartvoordeburger.be.Tekst: DéBéFoto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.