Gunningsprocedure voor aanleg speelbos van start

01 okt 2015 - 12:07

Nieuws

Tijdens de zomermaanden is de speeldruk op de onbebouwde terreinen van het KTA-site bijzonder groot. Zowel de zowat 100 kinderen vanaf 3 jaar van de buitenschoolse kinderopvang, als de circa 60 kinderen vanaf 6 jaar van de sportkampen maken hier gretig gebruik van. De bood aan bruikbare speelruimte is dan ook overduidelijk.

In juni van dit jaar keurde het schepencollege het schetsontwerp voor de aanleg van een speelbos in het bestaande bos goed. Samen met de realisatie hiervan moet ook de omgeving van de kiss-and-ride zone dringend afgewerkt worden. Dit laatste kan samen met de aanleg van het speelbos. De kostprijs van de werken wordt – BTW inbegrepen – geraamd op 32.252,55 euro. De gunningsprocedure start op 30 september. Offertes dienen bij het bestuur toe te komen ten laatste op 27 oktober om 10 uur.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.