Groeiend tekort aan medicijnen voor mpn-patienten

03 feb 2019 - 19:49

Nieuws

MPN-patiënten lijden aan zeldzame bloedaandoeningen die op elke leeftijd kunnen vastgesteld worden. MPN staat voor ‘Myeloproliferatieve Neoplasmen’. De bloedcellen gedragen zich in voorkomend geval op een abnormale en ongecontroleerde wijze. Het toedienen van de gepaste medicijnen kan de symptomen beter onderdrukken, de levenskwaliteit verbeteren en tot genezing leiden. Alleen deze medicijnen dreigen niet langer in voldoende mate beschikbaar te zijn.

Normaliter worden de medicijnen binnen de 24 uur geleverd en in ons land volledig terugbetaald. Steeds meer apotheken – ook in ziekenhuizen – beschikken over steeds minder voorraden. De medicatie moet dan ook vaak vanuit het buitenland (Nederland en Frankrijk) betrokken worden. Voor Nederland geldt een leveringstermijn van 6 werkdagen. Omdat het om een buitenlands ‘product’ gaat, valt de kostprijs volledig ten laste van de patiënt. Sommige apotheken rekenen nog uit ‘goodwill’ het Belgische tarief aan, hoewel ze dan zelf verlies lijden. Wie met een Belgisch voorschrift de medicijnen zelf in het buitenland gaat halen, kan nog wel rekenen op een terugbetaling naar Belgische normen van het ziekenfonds, ook al kost het ‘product’ in het buitenland vaak meer. In het buitenland bestellen en ophalen wordt steeds moeilijker, want ook hier worden de stocks eerder beperkt. Het is dus duidelijk een Europees probleem. In het UZA moest een patiënte in een crisissituatie al met spoed opgenomen worden, omdat ze haar medicatie nergens kon krijgen. Voor de gemeenschap kost een ziekenhuisopname wel meer dan een rechtmatige terugbetaling. Hopelijk neemt de overheid en de minister bevoegd voor de gezondheidszorg in het bijzonder, spoedig de nodige initiatieven om aan deze problematiek een einde te stellen.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Dr. Ann Van de Velde

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.