Goed rapport voor Lierse huisvestingsmaatschappij

11 jul 2013 - 22:30

Nieuws

Zoals de andere Vlaamse huisvestingsmaatschappijen, kreeg ook de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting in november vorig jaar het bezoek van een driekoppige visitatiecommissie. Deze visitatie leverde een zeer gunstig rapport op, waarvan de krachtlijnen werden toegelicht door voorzitter Jan Hauwaert en directeur Marc Vanden Eynde.

De leden van de visitatiecommissie schonken aandacht aan zes belangrijke aspecten van de werking. Met name de beschikbaarheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de woningen, evenals de klantvriendelijkheid, het sociaal beleid en de interne werking. In Lier bestaat een grote nood aan sociale woningen. De voorbije jaren werden heel wat projecten gerealiseerd en staan er nog meer in de steigers. Zo wordt momenteel volop gebouwd in de Rivierstraat en de Kroonstraat en opent in september een werf in de Florent Van Cauwenberghstraat. Op termijn volgen initiatieven in o.m. de Transvaalstraat, de Lievevrouwstraat en op de Bogerse Velden. Tegen 2015 worden 116 nieuwe sociale woningen gebouwd en tegen 20232 volgen er nog ééns 124. Op dit moment verhuurt de maatschappij 874 woongelegenheden en 300 garages. Desondanks bedraagt de gemiddelde wachttijd voor een sociale woning in Lier ongeveer vier jaar. Ruim 900 gezinnen komen voor op de wachtlijst. De visitatiecommissie drukte haar waardering uit voor het feit dat zowat in alle wijken van de stad naar een gevarieerd aanbod wordt gestreefd. Wat de renovatie van woningen betreft, situeert Lier zich in de kopgroep. Ruim 90% van alle woningen heeft dubbele beglazing en haalt de norm voor dakisolatie. Alleen voor energiezuinige verwarmingsinstallaties wordt een score van 78% gehaald. De commissie stelde verder vast dat de woningen prijsbewust worden verhuurd, maar dat de maatschappij als bouwheer onvoldoende prijsbewust optreedt. Een duurdere investering bij de start, betekent wel minder onderhoudskosten op langere termijn. Het sociaal beleid wordt omschreven als één van de andere sterke punten. De huurders worden uitstekend ondersteund en hoeven – voor zover ze hun plichten nakomen – niet te vrezen voor woonzekerheid. Het aantal gedwongen uitzettingen is dan ook minimaal.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.