Gilde en stad verwachten massaal uitgeweken Lierenaars

27 nov 2014 - 09:45

Nieuws

Zoals algemeen geweten hebben in 2015 in Lier grootse Gummarusfeesten plaats. Net als bij de viering van ‘800 jaar Lier’, wil de Gilde de Heren van Lier op verzoek van het stadsbestuur zoveel mogelijk uitgeweken Lierenaars bij de feestelijkheden betrekken. Wie even naar de heimat weerkeert, wacht een ontvangst in het stadhuis en een oorkonde met de titel van ereconsul.

In 2011 kon de Gilde 250 naar het buitenland uitgeweken Lierenaars opsporen. Uiteindelijk zakten 56 expats af naar de Pallieterstad. Onder hen John Lesher, basketbalspeler en coach tijdens de hoogdagen van BBC Bus Lier. Ook toen werden ze in het stadhuis ontvangen en bedacht met een oorkonde als ereconsul.

Onder het motto ‘Lierenaars aller landen’ wordt het initiatief in het vooruitzicht van het Sint-Gummarusjaar 2015 herhaald. Gehoopt wordt dat zoveel mogelijk uitgewekenen rond de feestdagen van zondag 27 september, 4 oktober (historische ommegang) en 11 oktober 2015 (processie), de verplaatsing naar Lier zullen maken.

De omschrijving ‘banden met Lier’ wordt zo ruim mogelijk beschouwd. Wie in Lier geboren is, er gewoond, gewerkt of gesport heeft of afstamt van Lierse voorouders, komt in aanmerking. Aan de bevolking en aan de lezers van deze nieuwssite die een wereldwijd bereik heeft, wordt gevraagd om de naam en het e-mailadres van wie in aanmerking komt door te geven. Het contactadres is lierenaarsallerlanden@live.be.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.