Gestelde lichamen toasten op een voorspoedig 2020

16 jan 2020 - 12:35

Nieuws

De traditionele nieuwjaarsreceptie in het stadhuis voor de gestelde lichamen genoot andermaal een ruime belangstelling. De vertegenwoordigers van de diverse geledingen van de maatschappij – politiek, sociaal, economisch, cultureel, sportief, juridisch en militair – werden welkom geheten door de burgemeester en de leden van het schepencollege.

Na het overmaken van de beste wensen verwees burgemeester Frank Boogaerts vooral naar het meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Het kwam tot stand na veelvuldige besprekingen met de diensten, participatie-avonden met de bevolking, toelichtingen aan de gemeenteraad en de adviesraden én de finale goedkeuring door de gemeenteraad. Ook al wordt door de overheid en de maatschappij steeds meer druk gelegd op de steden en gemeenten, dan wordt verder een gezond financieel beleid gevoerd. Er zal ijverig werk gemaakt worden van het heraan leggen van voetpaden, fietspaden en wegen. Grote restauratiedossiers zoals het begijnhof, de St.-Gummaruskerk en de middenvleugel van het klooster van de Zwartzusters, krijgen de nodige aandacht. Andere blikvangers zijn o.m. de aanleg van jeugdvoetbalvelden op de site van de Hoge Velden, een nieuw of vernieuwd cultuurcentrum en de ontwikkeling van de Normaalschoolsite. Samen met tal van andere initiatieven, worden voor liefst 103.755.720 euro aan investeringen voorzien. Dit alles zonder verhoging van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Na het officiële gedeelte werd menige toast uitgebracht op het nieuwe jaar.

Tekst: DéBé

Foto’s: Luc Peeters & MR

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.