Fotografische dubbeltentoonstelling in begijnhof

25 jun 2019 - 15:07

Nieuws

Zaterdag 29 en zondag 30 juni worden telkens van 14 tot 18 uur foto’s van David Legrève en van Axel Klynen tentoongesteld in de kapel van het voormalige weeshuis in het begijnhof. ‘Pareidolia’ loopt als rode draad doorheen het werk van David Legrève. Het betekent: interpretatie van willekeurige waarnemingen, waarin hij herkenbare dingen meent te zien.

David Legrève toont een reeks rond het borstbeeld van Felix Timmermans dat staat opgesteld aan het Felix Timmermansplein en dat zich lijkt te ergeren aan wat er allemaal voor zijn neus wordt geplaatst. De reeks wordt aangevuld met een collectie van Vlaamse landschappen, waarin de fotograaf suggereert dat er iets gebeurd zou kunnen zijn én een verzameling van elektriciteitskasten die een ander licht werpen op banale straatelementen. In de reeks ‘Pareidolia’ wordt aan de hand van ogenschijnlijk banale voorwerpen een beeld geschetst van gevoelens en dromen. Elke reeks is anders, inspireert om anders te kijken naar wat ons omringt en zet aan tot dromen. Tijdens de tentoonstelling worden ook foto’s van de 13-jarige Axel Klynen getoond. Hij heeft een bijzonder oog voor schoonheid en bezoekt graag tentoonstellingen over hedendaagse kunst.

Tekst: DéBé

Foto: DL

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.