Financiele steun voor verenigingen

25 jun 2020 - 13:10

Nieuws

Om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren, voorziet de Vlaamse regering 87 miljoen euro voor lokale jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. De stad Lier zal 575.391,42 euro ontvangen. De verdeling hiervan wordt overgelaten aan het gemeentebestuur. Met het oog hierop werkt het CBS een verdeelsleutel uit.

Alle 210 erkende Lierse en Hooiktse verenigingen uit de jeugd-, sport-, (socio)culturele en sociale sector, krijgen via de eerste steunpijler hun werkingssubsidie 2019 nogmaals uitgekeerd. Op deze manier wordt 179.650 euro verdeeld. Ze ontvangen bovendien allemaal een forfaitair steunbedrag van 500 euro, wat in totaal goed is voor 105.000 euro. Verenigingen die menen dat dit bedrag hun verlies niet dekt, kunnen een beroep doen op de tweede steunpijler. Ze moeten wel hun werkelijke verliezen bewijzen. Alle winst uit publieksactiviteiten (een fuif, eetfestijn, quiz …) die voorzien waren voor de periode tussen 13 maart en 31 augustus 2020, maar door de coronamaatregelen niet konden doorgaan, komt hiervoor in aanmerking. Wel moet een dossier met voldoende bewijsstukken ingediend worden. Via deze weg kan per aanvrager maximaal 5.000 euro worden uitbetaald. Het totale terugbetalingspercentage hangt af van de hoeveelheid aanvragen op 31 augustus 2020. De tweede steunpijler staat ook open voor andere lokale verenigingen zonder commercieel doel die niet in aanmerking komen voor de eerste pijler, maar die publieksactiviteiten op het Lierse grondgebied moesten afgelasten. De eerste en tweede steunpijler kunnen niet worden gecumuleerd. Indien een vereniging een beroep doet op de tweede pijler en minder zou verwerven dan waarop ze recht heeft in de eerste pijler, heeft ze automatisch recht op het hoogste bedrag. Het stadsbestuur meent dat op deze manier een evenwichtige verdeling gebeurt, die de verenigingen geen nodeloze administratieve overlast bezorgt, maar de zwaarst getroffen groepen correct vergoedt.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.