Erfgoed- en verkoopscampagne voor het begijnhof

01 mrt 2016 - 15:25

Nieuws

Het begijnhof van Lier is sinds 1966 beschermd als monument. De individuele huizen zijn dit sinds 1936. Dit heeft juridische consequenties met betrekking tot bouwen en verbouwen. Het Lierse begijnhof is bovendien in 1998 erkend als UNESCO Werelderfgoed. Het eerste kerngebied van het begijnhof dateert van de 13de-14de eeuw. De daaropvolgende uitbreidingen gaan terug tot de 14de, 15de, 17de en het begin van de 18de eeuw. Het begijnhof van Lier heeft een geschiedenis van evoluerende leefgemeenschappen gekend.

Vanaf het begin van de restauratiewerken werd de site niet beschouwd als een geïsoleerd gegeven, maar verweven binnen de context van de stad Lier, waarvan het begijnhof op sociaal-cultureel en economisch vlak deel uitmaakt. Het begijnhof van Lier telt 4 eigenaars: de publieke ruimte – zoals de straten, de toegangspoorten en de pompen – zijn eigendom van de stad Lier. De bebouwing behoort toe aan het OCMW, de kerkfabriek van Sint-Gummarus en enkele privé-eigenaars. Het OCMW bezit 58 huizen, de kerkfabriek 34. Sommige huizen zijn opgesplitst in verschillende wooneenheden. De kerkfabriek heeft nog een aantal specifieke gebouwen zoals de kerk, de pastorij en het convent. De woningen van het OCMW worden deels sociaal, deels tegen marktconforme prijzen verhuurd. In het kader van een verantwoord onderhoud van het begijnhof worden een aantal eigendommen van het OCMW gerestaureerd en nadien opnieuw verhuurd.

Er is ook besloten om een aantal woningen ter beschikking te stellen van particulieren, via het systeem van erfpacht. Voorlopig gaat het over 4 woningen. Dit aantal kan in functie van de evaluatie van het systeem, uitgebreid worden.De stad en het OCMW, zo blijkt uit de toelichting door OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten, lanceren een vastgoedcampagne waarmee ze de aandacht willen vestigen op het vastgoed dat wordt verkocht, verhuurd of in erfpacht gegeven voor beide organisaties. Naast de traditionele verkoop van vastgoed, worden ook 4 historisch beschermde woningen in het begijnhof ter beschikking gesteld via erfpacht. Ze zijn gelegen aan het Oud-Kerkhof 3, de Sint-Margaretastraat 1 en 15 en de Wezenstraat 1. Er is gekozen voor een erfpacht van 33 jaar, die tot twee keer toe verlengbaar is. In totaal kan de erfpachter 99 jaar lang gebruik maken van de woning. De pacht is overerfbaar, zodat ook de kinderen van de erfpachter kunnen meegenieten.

Tijdens de erfpacht is de pachter zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de renovatie van de woning. Elke woning die in erfpacht gaat wordt vooraf nauwkeurig in kaart gebracht. Een bouwfysische en bouwhistorische nota geeft een opsomming van de waardevolle elementen en de bouwfysische toestand met betrekking tot de gevels, het dak en de dakstructuur, de houten vloeren, de trappen en het pleisterwerk. Zodoende komt de erfpachter niet voor verrassingen te staan. Daarnaast is er nog het inspectieverslag van de vzw. Monumentenwacht. Deze drie studies worden integraal bij de erfpachtovereenkomst gevoegd. Wie interesse heeft voor deze woningen, kan deze komen bezoeken tijdens de kijkdagen. Dit kan elke zaterdag vanaf 12 maart tot en met 23 april, telkens van 10 tot 12 uur (met uitzondering van 26 maart) en dit tot aan de tweede koopdag. De eerste en de tweede koopdag zijn voorzien op dinsdag 12 april en dinsdag 26 april om 18 uur in Bar Muza, gasthuisvest 52 in Lier. Wie de studies in detail wil bekijken, kan hiervoor terecht op www.lier.be/vastgoed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.