Ere-titel van schepen voor moeder en zoon

09 okt 2014 - 01:00

Nieuws

Voor aanvang van de jongste gemeenteraad werd aan Elza Ceulemans en Guido Van dne Bogaert de titel van ere-schepen toegekend. Deze eretitel viel zowel moeder als zoon te beurt.

Moeder Elza Ceulemans (85) was gedurende 18 jaar (1978-1995) lid van de Lierse gemeenteraad. 6 jaar (van 1977 tot 1983) zetelde ze als schepen. Ze was ook gedurende 2 jaar senator. Eerder maakte vader Bernard Ceulemans al gedurende 18 jaar deel uit van de Lierse gemeenteraad. Zoon Guido Van den Bogaert (58) was van 1995 tot 2013 schepen van de stad Lier en bevoegd voor o.m. cultuur, deeltijds kunstonderwijs, jeugd, monumentenzorg, ruimtelijke ordening, stedenbouw, musea en toerisme. Bij aanvang van zijn politieke carrière was hij o.m. voorzitter van de CVP-Jongeren Lier (1982-1985), nationaal secretaris van de CVP-Jongeren (1985-1990) en voorzitter van de CVP-afdeling Lier. Van 1991 tot 2006 zetelde hij eveneens in de provincieraad, waarvan hij van 2001 tot 2006 voorzitter was. Beide ere-schepenen ontvingen een bijhorende oorkonde.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.