Druk bijgewoonde n-va nieuwjaarsreceptie

25 jan 2015 - 18:05

Nieuws

De bijzonder talrijk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van de N-VA Lier-Koningshooikt werd overschaduwd door het recente overlijden van boegbeeld Frans Lachi. De opeenvolgende sprekers brachten hulde aan een minzame en rechtlijnige man en legden verder in hun toespraak hun eigen accenten.

Voorzitter Toon Vaessens verwees vooreerst naar het regeringswerk dat bedoeld is om de toekomst van de volgende generaties veilig te stellen. In het bijzonder zijn structurele maatregelen noodzakelijk om een ondernemingsvriendelijk klimaat te creëren. In eigen stad werd de voorbije twee jaar de tering naar de nering gezet. De schulden werden verder afgebouwd en de eigen stadswerking gesaneerd en efficiënter gemaakt.

De werking van de stad en het OCMW werd verder geïntegreerd om de nodige financiële ruimte te bekomen om te investeren. Het budget voor de lokale economie werd op twee jaar tijd verviervoudigd tot 127.000 euro. Tevens wordt nagegaan hoe nieuwe startende handelaars in de stad kunnen ondersteund worden. Tot besluit verwees hij naar de bloeiende werking van de afdeling.

Burgemeester Frank Boogaerts stond stil bij het beleid van de stad. Bij de start van de legislatuur was de financiële situatie met een schuldenberg van 82 miljoen euro niet zo rooskleurig. Via een zuinig beheer van de gemeenschapsgelden en een verdere afbouw van de schulden, werd ruimte gecreëerd om te investeren. Lier is de eerste stad waar gewerkt wordt op afspraak, om de wachttijden gevoelig in te korten. Lier wil de trein van de digitalisering niet missen en toont dit op meerdere terreinen. Via allerlei promotieacties – w.o. de centrumbon – wordt verder geijverd voor een kernversterkend beleid ten voordele van de middenstand.

De burgemeester verwees verder naar de toekomstige ontwikkeling van de site van de Normaalschool, naar de verregaande synergie tussen de diensten van de stad en het OCMW en naar de voornaamste initiatieven op sportief, cultureel en jeugdbeleid. IJveren voor een proper Lier is één van de absolute prioriteiten. Tenslotte vestigde hij de aandacht op de grote feestelijkheden die er in het najaar aankomen met de historische ommegang op 27 september en 4 oktober en de luisterrijke St.-Gummarusprocessie op 11 oktober.

Het drieluik van eminente sprekers werd afgerond door Liesbeth Homans, viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Zij bestempelde 2014 als een belangrijk jaar voor de N-VA, met de deelname aan de federale en de Vlaamse regering en ws vol lof voor de rol van de MR bij de vorming van de federale regering. Zij stond stil bij het moeizaam sociaal overleg en bij de jongste ontwikkelingen op politiek, economisch en sociaal vlak.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.