Dorpsraad ruimt duivenpoep in kerktoren

19 nov 2015 - 11:25

Nieuws

De torenklok van de kerk van Sint-Jan Evangelist in Koningshooikt laat het al enige tijd afweten. Op initiatief van het kerkteam zou de klok hersteld worden. De klokkenmaker wou evenwel pas aan de slag gaan nadat de massa duivenpoep zou opgeruimd worden. De vraag bereikte de leden van de dorpsraad en dus gingen enkele vrijwilligers met emmer en bezem ijverig aan de slag.

De toren leek grondig vervuild door tal van duivenfamilies die het niet zo nauw nemen met de hygiëne en het toiletbezoek in het bijzonder. Als een vingerdik tapijt lag de duivenpoep dan ook alom op het platform en op de trappen. Volgens Dirk Frans, voorzitter van de dorpsraad, zitten de duiven in de galmgaten, die afgezet zijn met houten latten en gaas. De duiven nestelen zich op de latten en laten hun uitwerpselen gretig in de toren vallen. Bovendien dringt hier en daar toch een duif door de draad en dit met alle gevolgen van dien. Buiten de excrementen, werden ook veel nestmateriaal en karkassen gevonden.

In de toren zijn nog andere gaten. Die zijn er volgens Achiel Aertgeerts in het eerste semester van 1940 ingehouwen door de Belgische genietroepen. Ze zouden opgevuld worden met springstof om de toren tot ontploffing te brengen en op deze manier de opmars van het vijandelijke leger te stuiten. Zowat overal in de omgeving zijn toen door de Belgische militaire overheid gebouwen platgebrand en kerktorens tot ontploffing gebracht. Het was de bedoeling om een beter schutveld te creëren en om oriëntatiepunten voor de vijand te verwijderen. Dit gebeurde op 14 mei 1940 nog met de toren van de Sint-Pieterskerk in Berlaar. Die van Sint-Jan Evangelist in Koningshooikt was hetzelfde lot beschoren, maar de poging is mislukt. Gelukkig was dit het geval want op de muren zijn verschillende fresco’s bewaard gebleven, zij het wel beschadigd door het kappen van de ontploffingsgaten. De fresco’s worden toegeschreven aan koster Sander De Vos (1882-1961), een uitmuntend amateur-schilder.

Foto’s: Dorpsraad

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.