Dominic van oosterwyck betreurt lagere sociale huurpremie

04 jun 2016 - 15:46

Nieuws

Op 17 mei nam de raad van het OCMW de beslissing om de huurpremie voor personen die in armoede leven, te hervormen. Dominic Van Oosterwyck, de stuwende kracht achter de buurtwerking ’t Looks en vrijwilliger ‘par excellence’ die zich ten volle inzet voor de zwakkeren in de maatschappij, is teleurgesteld en diep ontgoocheld omwille van deze beslissing. Zijn ongenoegen heeft hij geuit in een open brief aan de voorzitter en de raadsleden van het OCMW.

Als vrijwilliger in hart en ziel heeft Dominic Van Oosterwyck tal van contacten met mensen die in armoede leven en met al dan niet erkende vluchtelingen. Samen met zijn partner begeleidt hij 7 gezinnen en alleenstaanden als vrijwillig coach. Hij neemt telkens deel aan de actie ‘Inburgeren in Lier’ en hij werd onlangs nog benoemd tot voogd van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De beslissing van de OCMW-raad noemt hij een besparingsmaatregel op de rug van de zwaksten in de maatschappij, die de armoede in Lier – die al boven het Vlaamse gemiddelde ligt – nog zal doen toenemen. Het aandeel van de betrokkenen in de huurprijs stijgt en bovendien betekent de afbouw in de tijd van de huurpremie nog meer pijn.

Het eigen aandeel in de huurprijs van een woning op de private markt bedraagt momenteel voor een alleenstaande die moet rondkomen met een leefloon van 850 euro per maand, 241 euro in de maand en wordt in de toekomst 283 euro. Dit betekent een meerkost van 504 euro per jaar. Gezinnen betalen momenteel zelf 361 euro per maand, wat in de toekomst 378 euro wordt of gelijk staat aan een meerkost van 204 euro per jaar. Het eerste jaar wordt de huursubsidie nog voor de volle 100% uitbetaald. Het tweede jaar wordt deze teruggebracht tot 75%, het derde en het vierde jaar tot 50%. Vanaf het vijfde jaar moet teruggevallen worden op de Vlaamse huurpremie. Dominic die dagelijks mensen ontmoet die na betaling van alle vaste kosten moeten rondkomen met 50 euro per week, hoopt dat de maatregel vooralsnog kan bijgestuurd worden.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.