De restauratie van de kruisweg van het Lierse begijnhof

25 mei 2018 - 18:07

Nieuws

Naar aanleiding van de bijdrage over de renovatie van de kruisweg in het begijnhof, ontvingen we een reactie van Paul Van Steenkiste. De voorzitter van de Koepel voor Liers Cultuurbeleid, en de Koepel zelf, zetten zich al jaren in voor de restauratie van de 14 panelen. Ze hebben met het oog hierop reeds meerdere initiatieven genomen.

Paul Van Steenkiste: ‘Tijdens de vorige legislatuur werd door de Koepel een bedrag van 8.000 euro opzij gezet voor de restauratie van de kruisweg. Verschillende pistes werden gevolgd. De restauratie van de originele kruisweg bleek onmogelijk, door de slechte staat waarin deze zich bevindt, wat bevestigd werd door 2 experts ter zake. De creatie van een nieuwe kruisweg in halfverheven beeldhouwwerk door leerlingen van de SASK onder leiding van leraar Xavier De Wulf, leek als opdracht voor de leerlingen iets te groot en tijdrovend. Xavier De Wulf leek bereid om de opdracht zelf uit te voeren, doch er kon niet beantwoord worden aan zijn financiële eisen.

De academie van Antwerpen werd geconsulteerd, maar dat leverde geen resultaat op. Het klooster in Berlaar dat weldra wordt afgebroken, heeft ook een gebeeldhouwde kruisweg. Een delegatie bracht een bezoek ter plaatse, doch ook dit project leek niet realistisch’. Paul Van Steenkiste heeft dan begijnhofbewoner en lid van de Gilde ‘de Heren van Lier’ Fons Teijssen aangesproken. Hij leek bereid om een nieuwe kruisweg te maken voor het vooropgestelde bedrag. De Gilde ‘de Heren van Lier’ engageerde zich om de aquarellen af te drukken op weersbestendige aluminium-platen. Momenteel moeten nog de kerkfabriek, het OCMW en de dienst Erfgoed hun goedkeuring geven.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.