Copd helpt personen met chronisch obstructief longlijden

10 mei 2019 - 16:03

Nieuws

Wie rookt of meer dan tien pakjaren gerookt heeft – dit is gemiddeld 20 sigaretten per dag -, last heeft van kortademigheid en vaak moet hoesten, kan gratis lid worden van de vzw. COPD (Chronisch Obstructief Longlijden).

COPD wil mensen met Chronisch Obstructief Longlijden, familieleden en zorgverstrekkers informeren en een thuishaven bieden waar ervaringen kunnen uitgewisseld worden. Verder is het de bedoeling om de ziekte kenbaar te maken en een drukkingsgroep te vormen om de belangen te behartigen bij verschillende instanties. COPD organiseert infonamiddagen en –avonden, gezonde wandelingen en hartversterkende bijeenkomsten. COPD geeft ook nieuwsbrieven uit. Het contact met lotgenoten is verrijkend en betekent een geweldige steun. Meer informatie kan bekomen worden via de website www.copdvzw.be.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.