ZWEMMEN IN OPEN WATER NOG NIET VOOR MORGEN

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting kwam Katrien Vanhove (Groen-Lier&Ko) nogmaals terug op haar vraag om in Lier en Koningshooikt zwemzones te voorzien om in open water te kunnen zwemmen. Uit het antwoord van schepen Ivo Andries bleek dat het vandaag op morgen niet mogelijk is om dit op een verantwoorde manier te organiseren en vooraf nog heel wat studiewerk en onderzoek noodzakelijk is, vooral op het vlak van de waterkwaliteit en de veiligheid.

Interpellante haalde voor haar vraag 3 redenen aan. (1) Er is het fundamenteel recht dat bewoners moeten kunnen zwemmen. Lier heeft een degelijk uitgerust zwembad, doch aan een (gezins)bezoek hangt een stevig prijskaartje vast. (2) De aarde warmt op, zodat de nood aan verkoeling hoog is. (3) Zwemmen in open water gebeurt al, vaak in onveilige omstandigheden. Af en toe gebeurt dan ook als ééns een ongeval en vielen al dodelijke slachtoffers te noteren. Verder verwees ze naar het ontwerpdecreet om zwemzones in open water aan te duiden. Volgens dit ontwerp moet de waterkwaliteit getest worden, dient een akkoord met de eigenaar/beheerder gemaakt te worden en moet een risicobeoordeling voorgelegd worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tot besluit werden enkele suggesties voor zwemzones voorgelegd. Gedacht wordt aan de Binnennete ter hoogte van de evenementenweide, de buurt van de jachthaven aan de Anderstad, de omgeving van de kanoclub aan het Spui en na overleg met de gemeente Ranst, de jachthaven in Emblem.

Volgens schepen Ivo Andries dient zwemmen in open water in optimale en veilige omstandigheden te gebeuren. Grondig onderzoek vooraf is dan ook vereist. De kwaliteit van het water moet onderzocht worden, er moeten redders voorzien worden, er moet een reglement opgesteld worden, het politiereglement moet aangepast worden en de financiële implicaties moeten berekend worden. Bij de voorgestelde zwemzones werden meerdere bedenkingen geformuleerd. In verband met de Binnennete ter hoogte van de evenementenweide zijn er bezwaren van de Koninklijke Moedige Bootvissers en hun toeristische rondvaarten. Aan de jachthaven van de Anderstad laat de Vlaamse Waterweg geen interactie met de scheepvaart toe. Hier wordt enkel een uitzondering gemaakt voor de trainingen van het Kempisch Triatlon Team. De jachthaven van Emblem ligt in een druk bevaarde zone. Wat de omgeving van de kanoclub betreft, is voorafgaand onderzoek naar noodzakelijke bewaking en de aanwezigheid van redders vereist. In Koningshooikt kan enkel de Itterbeek enige waterpret bieden, wat gelet op de lage waterstand eerder moeilijk is.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
zaterdag, 1 juli, 2023
Einddatum: 
zaterdag, 1 juli, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK