ZWARE METALEN IN DE BODEM VAN DE VOLKSTUINTJES

In opdracht van de stad voerde de firma ABO een bodemonderzoek uit op verschillende percelen van de volkstuintjes van het ‘land van den Akker’ achter het begijnhof. Uit dit onderzoek bleek dat zware metalen in de bodem en het grondwater voorkomen. Met het oog op de openbare veiligheid en gezondheid is het minstens tot 31 januari 2017 verboden om de aldaar geteelde gewassen te verbruiken en nog gewassen te telen.

Op 16 november 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Op 22 februari 2016 volgde het rapport van de firma ABO, waarvan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meteen in kennis werd gesteld. Op 8 maart 2016 werd samen gezeten met het Lokaal Gezondheid Overleg Mechelen. De resultaten van het onderzoek werden door burgemeester Frank Boogaerts, omringd door schepen Rik Pets, Gino Verbiest van de dienst milieu en Martha Van De Bosch, medegedeeld aan de huurders van de 45 volkstuintjes. De waarden van zware metalen in de bodem en het grondwater zijn net als een aantal EU-waarden voor gewassen, overschreden. In de geteelde sla, selder, wortelen en prei werd lood, cadmium, zink en kwik gevonden. De in de volkstuintjes geteelde groenten mogen niet gegeten of gecomposteerd worden. Bijkomend onderzoek wordt binnen een termijn van 1 jaar noodzakelijk geacht.

De stad zal dit seizoen geen huurgeld vragen. Aan de huurders wordt gevraagd een stukje grond af te staan om bijkomende proeven uit te voeren. Van de huurders wordt verwacht dat ze hun perceel wel verder onderhouden. Aan de grond zal klei toegevoegd worden om bepaalde metalen te absorberen. Afgraven van de grond  lijkt niet nodig.

Begindatum: 
zaterdag, 12 maart, 2016
Einddatum: 
zaterdag, 12 maart, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK